Siirry sisältöön

Uutiset

Neuvottelut valtion virka- ja työehtosopimuksista alkoivat – neuvottelut jatkuvat 17.1.2022

12.1.2022

Neuvottelujen aloituspäivänä JUKO yhdessä muiden valtion palkansaajajärjestöjen kanssa irtisanoi voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta.

Valtiosektorin neuvotteluosapuolet kokoontuvat seuraavan kerran 17. tammikuuta. Silloin vaihdetaan neuvottelutavoitteet ja neuvottelut alkavat varsinaisesti.

Valtion puolelta työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos. Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt, jotka ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Keskustasolla JUKOn neuvottelijoina ovat Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne sekä JUKO:n neuvottelupäällikkö Markku Kojo. JUKOn neuvottelijoina he neuvottelevat myös Upseeriliiton osalta.

Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, työaikasopimus, vuosilomasopimus, sopimus matkakustannusten korvaamisesta sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät valtion virka- ja työehtosopimukseen.

Lisäksi keskustason neuvotteluissa sovitaan tulevan sopimuskauden pituus, palkankorotusten taso sekä korotusten jakautuminen yleiskorotuksiin ja erikseen neuvoteltaviin virastoeriin.

Keskustasolla sovitaan myös niin sanotusta perälautamallista. Perälaudalla määritellään, kuinka palkankorotusvarallisuus käytetään, jos virastokohtaisissa neuvotteluissa ei saavuteta tulosta. Perinteisesti valtiolla on käytetty prosenttiperälautaa, eli tällöin järjestelyvara kohdennetaan yleiskorotuksen tavoin.

Sopimuksen syntymiseksi kaikkien osapuolten on hyväksyttävä saavutettu neuvottelutulos.