Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Sotilasaikakauslehti 100 vuotta

Suomen Upseeriliitto teki vuonna 1920 päätöksen julkaista Suomen Sotilasaikakauslehteä. Näytenumero ilmestyi joulukuussa 1920 ja seuraavana vuonna alkoi säännöllinen ilmestyminen.


Lehden tarkoituksena oli osaltaan auttaa upseereja ja suojeluskuntalaisia täydentämään koulutustaan, sillä juuri organisoiduissa Puolustusvoimissa ei ollut suomenkielisiä ja meille soveltuvia ohjeita tai ohjesääntöjä.
Alussa lehdessä julkaistiin puhtaasti sotatieteellisten kirjoitusten lisäksi armeijaan ja upseeristoon liittyviä kirjoituksia. Artikkelit koostuivat neljästä pääkokonaisuudesta: taktiikka, tekniikka, sotahistoria sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikka.

Maaliskuun 1935 numerosta alkaen lehden nimi muuttui Sotilasaikakauslehdeksi ja lokakuun numero vuonna 1939 oli viimeinen ennen talvisotaa ilmestynyt numero.

Vuonna 1941 lehteä ryhdyttiin julkaisemaan uudestaan, mutta vain neljä numeroa ehti ilmestyä ennen jatkosodan aiheuttamaa keskeytystä. Sodan jälkeen lehti ilmestyi ensimmäisen kerran elokuussa 1946. Pääkirjoituksessaan päätoimittaja kenraalimajuri Kaarlo Heiskanen toteaa lehden julkaisevan kirjoituksia edelleen taktiikan, sotahistorian, koulutuksen, kasvatuksen, valistuksen, esikuntapalvelun, huollon, hallinnon ja tekniikan aloilta. Päätoimittaja kehotti kirjoittajia ottamaan huomioon sodan läheisyyden asettamat vaatimukset.

Vuonna 1948 lehden sisältöä muutettiin enemmän järjestölehden suuntaan. Siitä jäivät pois syvälliset tekniset kirjoitukset ja tilalle tulivat yleisluonteisemmat aiheet. Lisäksi Upseeriliiton omien tiedotteiden osuus lisääntyi. Lehdestä oli tullut myös selkeästi liiton äänenkannattaja, joka jäsenistölle suunnattavan informaation lisäksi julkaisi maanpuolustusta koskevia kysymyksiä, jäsenistön ammatillista kasvatusta edistäviä kirjoituksia ja tieteellisiä tutkimustöitä. Liiton näkökulma tuli esiin lisääntyvinä upseerin ammattiin liittyvinä kirjoituksina.

Vuonna 1972 aloitettiin liiton pääsihteerin vastuulla olevien Upseeriliitto tiedottaa -sivujen julkaisu lehden keskiaukeamalla ja vuoden 1978 alusta ne alkoivat ilmestyä joka numerossa nimellä: Keltaiset sivut. Vuonna 1994 toteutettiin lehden ulkoasun suuri muutos. Lehden koko kasvoi hieman ja nimen ulkoasua kehitettiin. Tuohon saakka lähes mustavalkoinen lehti alkoi saada väriä kehittyen lähes kokonaan neliväriseksi. Viimeisin suuri uudistus ulkoasussa tehtiin vuonna 2011. Tämänkin jälkeen lehden sisältöä ja ulkoasua on kehitetty.

Lehden 100-vuoden historian kunniaksi lehden taittoa on uudistettu toteuttamalla kevyt ”kasvojen kohotus”. Tavoitteena on ollut keventää taittoa ja nykyaikaistaa sitä. Mutta kehittäminen ei pysähdy tähän. Upseeriliiton strategian 2030 perusteella Sotilasaikakauslehti uudistetaan ja edunvalvonnan osuutta sisällössä kehitetään. Syyskuussa julkaistaan lehden 100-vuotista historiaa käsittelevä erikoisnumero.

Lehti on 100 vuoden ajan tarjonnut upseereille tietoa laaja-alaisesti puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Samalla se on toiminut Upseeriliiton järjestölehtenä tuoden esille jäsenistön edunvalvontaan liittyvät tarpeet ja odotukset samalla jakaen tietoa liiton toiminnan tuloksellisuudesta. Tämä on ollut mahdollista vain kirjoittamiseen paneutuneiden aktiivisuuden avulla. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Martti Lehto

Päätoimittaja

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita