Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Asemateriaalin tuotantokyky ratkaisee Ukrainan sodan

Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan on muodostumassa kulutussota, jossa pyritään aiheuttamaan viholliselle niin suuria materiaali- ja henkilötappioita, ettei se lopulta pysty enää jatkamaan taistelua tehokkaasti. Kulutussodassa myös omat tappiot nousevat erittäin suuriksi. Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on menettänyt hyökkäyssotansa aikana jo yli 500 000 sotilasta.

Toisessa maailmansodassa Saksa ja Japani kärsivät tappion pitkälti liittoutuneiden ja erityisesti Yhdysvaltain sotateollisen ylivoiman ansiosta. Liittoutuneiden tuotannon kasvattamisen lisäksi kyettiin lamauttamaan vastustajan ase- ja energiatuotantoa sekä logistiikkaa. Saavutettiin materiaalinen ylivoima, jolla sota voitettiin.

Koreassa ja Vietnamissa Yhdysvalloilla sekä sen liittolaisilla oli periaatteessa materiaalinen ylivoima, mutta ne eivät poliittisista syistä iskeneet Pohjois-Korean ja Pohjois-Vietnamin tukijoiden Kiinan tai Venäjän asetuotantoon, jolloin vastustajan materiaalista suorituskykyä ei saatu lamautettua ja sodat pitkittyivät päättyen tuntemallamme tavalla: Yhdysvallat vetäytyi Vietnamista 20 vuoden jälkeen ja Koreassa sota jatkuu edelleen.

Ukrainalla ei ole ollut mahdollisuutta kasvattaa omaa puolustusmateriaalituotantoaan sodankäynnin edellyttämälle tasolle, vaan se on tarvinnut merkittävästi länsimaiden tukea. Tukemme ei ole ollut riittävää, minkä vuoksi Ukrainan vastahyökkäys vuonna 2023 ei tehonnut ja nyt se on ollut kasvaneiden Venäjän hyökkäysten kohteena. Venäjä aloitti sodan rauhan ajan varastojensa turvin. Sodan pitkittyessä se on siirtynyt sotatalouteen ja sen tuotantokyky on tehostunut merkittävästi.

Euroopan tulee viimeistään nyt nähdä materiaalisen valmiuden merkitys laajamittaisessa sodankäynnissä.

Länsimaat ovat avustaneet Ukrainaa alusta saakka, mutta aivan liian vähän erityisesti ammusten ja ohjusten osalta. Varastot ovat lopussa ja tuotantoa ei ole saatu tehostettua riittävästi. Esimerkiksi Tšekin helmikuun lopulla tekemä aloite 800 000 ammuksen toimittamisesta Ukrainaan ei ole edennyt suunnitellusti. Kesäkuun loppuun saataneen toimitettua 80 000 155 mm ammusta. Viro teki aloitteen miljoonan ammuksen toimittamisesta Ukrainaan vuoden 2024 maaliskuuhun mennessä; nyt tavoitetta on lykätty vuoden loppuun.

Yhdysvalloissa on käynnistetty uutta ammustuotantoa 155 mm haupitseihin tavoitteena 30 000 ammusta kuukaudessa. Yhdysvallat asetti vuonna 2023 tavoitteen tuottaa 100 000 ammusta kuukaudessa, mikä pyritään saavuttamaan ensi vuoden lopulla. Huolimatta pitkälle automatisoidusta ammustuotannosta, sotilasasiantuntijoiden mukaan, Yhdysvaltain ja Euroopan tuotanto ei yllä Venäjän tuotantoon vuonna 2025. Venäjä säilyttänee materiaalisen etulyöntiaseman tykistöammuksissa.

Euroopan tulee viimeistään nyt nähdä materiaalisen valmiuden merkitys laajamittaisessa sodankäynnissä. Tarvitaan todella nopeita panostuksia maiden oman puolustuskyvyn vahvistamiseen ja kykyä varustaa tehokkaasti Ukrainaa. Tarvitaan Euroopan maiden vahvaa yhteistyötä ja puolustusmateriaalin tuotannon koordinointia. Tähän Euroopalla on taloudelliset mahdollisuudet, onhan sen talous lähes kymmenen kertaa Venäjää suurempi.

Tarvitaan vain halua auttaa Ukrainaa, joka taistelee koko Euroopan puolesta.

Martti Lehto

Päätoimittaja

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita