Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

7/2021 Edunvalvonta

Constantem decorat honor

Jouluna sitten helpottaa…

Kuinkahan moni esimies on näin lausahtaen koettanut luoda uskoa työyhteisössä kuluneena syksynä. Kun aloitin pääluottamusmiehen keväällä 2020 oli koronan yhtenä rajoitustoimenpiteenä aloitettu määräaikainen Uudenmaan sulkutila. Sen jälkeen onkin sitten otettu käyttöön monenlaisia toimenpiteitä ja käytänteitä niin puolustusvoimissa kuin muussakin yhteiskunnassa.

…tai sitten keväämmällä

Siviiliyhteiskunnassa rajoituksia on purettu ja asetettu uudestaan valtakunnallisesti sekä alueellisesti, ja voisi todeta, että joskus hyvinkin lyhytnäköisesti. Puolustusvoimissa rajoituksia ei olla purettu ja helpotuksiakin on tehty tiukemmalla kädellä kuin muussa yhteiskunnassa. Johtuuko tämä sitten kaukonäköisyydestä vai siitä, että byrokraattinen koneisto ei pysy edes näennäisen hitaasti päätöksiä tekevän Suomen hallituksen kyydissä. Jälkiviisaasti voidaan todeta, että tässähän kävikin hyvin, sillä Puolustusvoimien koronaohjeistus on edelleen ajan tasalla nyt kun muu yhteiskunta on palaamassa tiukempiin rajoituksiin.

Huono puolihan tässä on se, että kun muu yhteiskunta ehti ”hiukan huokaista” ja viettää rajoituksettomampaa elämää on Puolustusvoimien henkilökunta tehnyt ”työtä vuorotta” ja ei ole ehtinyt palautumaan. Hyvä puoli taas on se, että puolitoista vuotta käytössä olleista rutiineista ei tarvitse luopua, eikä käytänteitä muuttaa.

Työsuojelusta vastaavat ylin johto, keskijohto ja työnjohto yhdessä

Keväällä 2021 Upseeriliitto teki yhdessä Päällystöliiton kanssa jäsenkyselyn, jolla kartoitettiin mm. palautumista ja unen laatua. Asiantuntijan analyysin mukaan tulokset olivat hälyttävät.

Alkusyksystä lähtien olemme saaneet usealta taholta kuulla, että henkilöstö on uupunutta. Uupumisissa ei voi enää puhua yksittäistapauksista. Perusyksiköiden päälliköt eivät purnaa, he ovat huolissaan alaistensa hyvinvoinnista. Joukkoyksiköiden komentajat ovat kertoneet huolensa perusyksiköiden päälliköiden ja varapäälliköiden jaksamisesta. Myös esikuntien väellä sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Tämä ei ole pelkästään koronan aiheuttamaa rasitusta, mutta se on nyt se paljon puhuttu ”viimeinen korsi”.

Työn ja työtehtävien määrä on lisääntynyt nopeammalla tahdilla kuin tekijät. Mahdollisesti saatavalla uusilla lisähenkilöillä ei ole koulutuksessa tarvittavia lisenssejä, töitä kasaantuu lisenssit omaaville. Uusia tehtäviä tulee ovista ja ikkunoista, mutta vain osasta vanhoista tehtävistä luovutaan.

Kun terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä haittoja ja epäkohtia tuodaan esimiehen tietoon, on hänellä lain mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lähiesimiesten toimenpiteet ovat tällöin työnjohdollisia päivittäisiin tehtäviin liittyviä ja siten hyvin rajallisia. Sotilasorganisaatiossa tehtävät annetaan käskynä, näin ollen tehtävän saanut ei itse voi päättää mitä jättää tekemättä. Käskyn peruu tai muuttaa sen antaja.

CDH

”Kunnia kestävän palkka” – niinhän tuo otsikon lause suomennettuna kuuluu. Upseeristo sanoo harvoin, että nyt ei annettua tehtävää saada tehtyä. Jos se sen sanoo, niin silloin on syytä uskoa. Se ei ole purnaamista, eikä heikkouden merkki. Se on luottamuslause joukon komentajalle, että hän pystyy jotain asian eteen tekemään. Jos lisäresursseja ei ole, niin komentajan tehtävä on määrittää, miten tehtävät priorisoidaan ja mitä toteutetaan olemassa olevilla resursseilla. 

Levollista joulunaikaa kaikille!

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita