Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2023 Edunvalvonta

Ei enää talkoilla töihin

Evp-upseereita on tarvittu töihin vahvistamaan rivejä kahden viimeisen vuoden aikana. Valtaosa rekrytoiduista on ottanut vastuuta nimenomaan siksi, että he voivat tukea Suomen turvallisuuden varmistamista.

Työtä on tehty kotimaassa ja ulkomailla. Maksettu korvaus on ollut valtaosin alimitoitettu. Sen ovat tunnistaneet myös töihin tulleet upseerit. JUKO on ottanut kantaa ja on pyrkinyt neuvottelemaan Pääesikunnan kanssa palkkaukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Meillekin on tunnustettu, että palkkaus olisi pitänyt hoitaa paremmin ja jatkossa asia hoidetaan paremmin. Upseeriliitto pyrki vaikuttamaan asiaan yksinkertaisella mallilla, missä tehtävät luokitellaan upseereiden JSA- järjestelmällä. Myös lukumäärältään suuren joukon palvelussuhteen ehtojen neuvotteluosapuolena Upseeriliitto edustaa jäseniään. Jatkamme tätä yhteistyöllä ja elokuun loppuun on sovittu Jukon ja Pääesikunnan välinen neuvottelu asiasta.

Turvallisuustilanne on vakautunut ja tekijöiden palkkaamiseen täytyy tulla enemmän normaaliolojen logiikkaa.

Osaavat tekijät ovat tarpeen jatkossakin, erityisesti siksi, että Nato imuroi tekijöitä ulkomaan ja varmasti myös kotimaan tehtäviin. On myös huomattava, että Nato saattaa olla kiinnostunut rekrytoimaan suomalaisia myös suoraan. Siksi on tärkeää, että työstä maksetaan asianmukainen palkka. Se on työmarkkinalogiikkaa, eikä palvelusuran perusteella ansaittua sotilaseläkettä voida laskea osaksi palkkaa. Sellainen ajattelu viittaa lähinnä kateuteen. 

Oppirahat on maksettu, nyt on otettava opiksi. Lunastetaan lupaukset siitä, että homma hoidetaan järkevästi. Ellei näin tehdä, on parempi jättää talkootyöt väliin.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita