Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

7/2021 Edunvalvonta

Haetaan ratkaisuja, ei rakenneta ongelmia

Upseeriliitto järjesti 30.11.2021 yhteistyössä Ulkopoliittisen instituutin kanssa webinaarin Selonteot ja tulevaisuuden toimintaympäristö. Nimensä mukaisesti käsittelyssä olivat Valtioneuvoston selonteot 2020 ja 2021, joista keskustelemaan kutsuttiin asiantuntijoita kolmeen erilliseen paneeliin. Upseereiden mielipide kiinnosti niin järjestäjiä, kuin myös mediaa. Mielipiteiden selvittämiseksi toteutettiin jäsenkysely. Upseeriliitto keskittyi saamaan webinaaria varten vastauksia palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin.

Kriisinhallinnan palkkauksen taso ei riitä

Suomi vahvistaa osallistumistaan kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, mukaan lukien YK-operaatiot ja operaatiot Afrikassa. Kriisinhallintaan osallistutaan vaativissa toimintaympäristöissä, joihin liittyvät turvallisuusriskit ovat lisääntyneet.

Upseeriliitto on tuonut esille selonteon valmistelussa, että sotilaallisen kriisinhallinnan ylempien tehtävien palkkaus ei ole houkutteleva ja siviilikriisinhallinnan tehtävistä maksetaan useita tuhansia euroja paremmin.

Kysymykseen:

Oletko kiinnostunut lähtemään nykyisellä SOTKRIHA-palkkauksella esimerkiksi Afrikan operaatioihin?

80,7 prosenttia vastaajista antoi kieltävän vastauksen, vain 19,7 prosenttia vastasi myöntävästi.

Vastausten jakauma antaa selvän signaalin siitä, että sotilaallisen kriisinhallinnan palkkaus vaatii korottamista ylempien tehtävien osalta. On kansallinen etu, että kriisinhallinnan palveluksesta otetaan hyöty irti kotimaan tehtäviä varten ja tehtäviin valitaan niihin parhaiten sopivimmat henkilöt.

Kysyimme myös työaikasuojelusta

Puolustusselonteossa työssäjaksamisen ongelman ratkaisuksi on esitetty muun muassa laadukasta työaika- ja työkykyjohtamista sekä kehittämiskohteiden toteuttamista.

Upseeriliitto esittää työaikalain uudistusta, jossa varmistetaan riittävä palautuminen fyysisesti ja henkisesti vaativan työn jälkeen. On esimerkiksi lisättävä laskennallisia työtunteja sotaharjoituksiin ja meripalvelukseen.

Kysymykseen:

Pitäisikö työaikalain uudistus lisätä puolustusselontekoon, jotta se velvoittaisi Puolustusvoimia työaikasuojelun konkreettisiin toimenpiteisiin?

75,2 prosenttia vastasi ”Kyllä”, 24,8 prosenttia ei pitänyt sitä tarpeellisena ”Ei”.

Lain uudistaminen tarvitsee työtä ja selvitystä siitä, millaisin askelmerkein työaikasuojelun ja palautumisen asiat saadaan kuntoon. Erityispalveluksen työaikamerkintä on noussut kynnyskysymykseksi ja kannoksi kaskessa. Esimerkiksi sotilaallisen harjoituksen määrittely on erittäin vanha. Sotaharjoituksena toteutettavia harjoitustyyppejä on monenlaisia.

Olisikin syytä keskittyä ratkaisemaan esteitä työaikasuojelun osalta, ei rakentamaan niitä lisää.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.