Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Hallitusohjelmassa ratkaistaan puolustuksen seuraavat vuodet

Säätytalolla briiffattiin henkilöstön aseman parantamisesta.

Upseeriliitto on viestinyt hallitusohjelman tavoitteensa avoimesti. Sotilaiden vanhentunut työaikalaki on uudistettava, henkilöstön määrää on lisättävä ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ehtoihin on panostettava. Arvostamani komentajakaverini totesi minulle osuvasti, että ”pahan kierrettä ei saa syntyä Puolustusvoimiin”. Hän vertasi tilannetta sote-alalle, jossa henkilöstö on väsynyt töihin ja irtisanoutuu.

Upseereilla on ammattitaitoa käsitellä asioita analyyttisesti ja hakea ratkaisuja.

Upseereita kuullaan tällä hetkellä. Pidän erittäin tärkeänä, että eduskuntaan valittiin upseeritaustaisia päättäjiä. Kansanedustajat Tomi Immonen, Aleksi Jäntti, Atte Kaleva, Jarno Limnéll, Jarmo Lindberg ja Pekka Toveri tietävät mitä sotilaan työ on. Upseereilla on ammattitaitoa käsitellä asioita analyyttisesti ja hakea ratkaisuja. Tuntuu hyvin typerältä, että ennen vaaleja mediassa nousi esille käsite sotilasjuntta. Kateellisilla näyttää olevan pelkoa siitä, että upseerit osaavat asiat paremmin ja tuovat omalla esiintymisellä jämäkkyyttä päätöksentekoon. 

Tiedotusvälineet ovat olleet kevään ajan hyvin kiinnostuneita Upseeriliiton näkemyksistä ja siitä kuinka turvallisuustilanne ja Nato-Suomi vaikuttavat sotilaisiin. Me tuomme omat kantamme esille avoimesti ja rehellisesti. Neljässä viimeisessä jäsenkyselyssä työaikalain uudistus on noussut jäsenistön keskuudessa tärkeimmäksi edunvalvonnan asiaksi. Henkilöstön vaje näkyy kentällä erityisesti komppanioissa. Nato-palvelussuhteen ehdoista aloitettiin neuvottelut palkkauksen osalta vasta 5.6.

Hallitusohjelmaa neuvottelevat puolueet kantavat huolta myös sotilaiden aseman parantamisesta. Myös Upseeriliitto kutsuttiin kuulemiseen. Me kerroimme puolustusjaostolle faktat, kuinka henkilöstö voi ja mitä tulisi huomioida ohjelmassa. Harmikseni huomasin, että neuvottelijoille annettiin myös toisenlaista tietoa. Kerrottiin muun muassa se, että työaikalakia ei saisi uudistaa, koska silloin sotaharjoituksia ei voisi käyttää valmiuteen. Väite ei ole totta, koska työaikamuodon käyttö valmiuteen ei ole sopimusten mukaan mahdollista.

Upseeriliittoa ja minua siteerattiin myös hyvin väärällä tavalla. Olemme kuulemma ajaneet ”Ruotsin mallia”, jossa sotaharjoituksessa oltaisiin paikalla vain virka-aikana. On yleisesti tiedossa, että me olemme puhuneet mallista, jossa palautuminen varmistetaan siten, ettei Puolustusvoimien suorituskyky vaarannu.

Henkilöstön aseman parantamisessa tulee toimia tosiasioilla ja tehdä työtä yhdessä henkilöstön kanssa. Päättäjille tulee antaa oikeata tietoa. Kuten tiedämme, on Puolustusvoimien työilmapiirikysely vanhentunut ja sitä ollaan uudistamassa.

Väitän, että Upseeriliiton ja Päällystöliiton työssäjaksamisen kysely vuodelta 2021 on edelleen tärkein henkilöstön tilaa kuvaava dokumentti. Kyselyssä käytettiin kansainvälisesti käytössä olevia kysymyssarjoja ja tulokset analysoitiin ulkopuolisen tutkijan johdolla. Koonnos tuloksista toimitettiin puolustusministerille, komentajalle ja henkilöstöpäällikölle. 

Pahan kierrettä ei saa syntyä Puolustusvoimiin

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita