Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2022 Edunvalvonta

Henkilöstö mukaan kehitystyöhön

Puolustusvoimien uuden henkilöstöstrategian on onnistuttava.

Vuoden 2015 strategian toimeenpanossa on kaksi keskeistä puutetta. Kadettikurssien aloitusvahvuutta ei ole nostettu ja poistuvaa opistoupseeristoa korvattu upseereilla riittävästi. Tästä syystä upseerivaje on nyt akuutti ongelma.

Korjaustoimenpiteitä ei kuitenkaan pystytä tekemään nopeasti ja siksi vajetta on lähdettävä paikkaamaan systemaattisesti. Kun paine on kova, on voitava hyödyntää reserviin jääneitä upseereita avoimiin sotilastehtäviin. Tämä upseeriryhmä on se kriisiajan reservi, jota voitaisiin hyödyntää.

Aseilla ja asejärjestelmillä on omat kehittämisohjelmat, joissa huomioidaan järjestelmän tarvitsema henkilöstö. Suurin osa Puolustusvoimien henkilöstöstä ei kuulu hankkeiden piiriin, ainakaan vielä. Henkilöstöstrategiasta on tehtävä todellinen henkilöstön kehittämisohjelma, jolla rakennetaan suorituskykyinen henkilöstö kaikkiin valmiustiloihin.

Ruotsissa yhteistyö toimii

Henkilöstöjärjestöt on otettava mukaan työhön. Ruotsissa tämä aito yhteistyö osataan. Siellä paikallinen upseeriliitto Officersförbundet on mukana strategisen tason suunnittelussa. Miksi meillä ei voitaisi tehdä samoin? Henkilöstöjärjestöt olivat mukana vuoden 2015 henkilöstöstrategian valmistelussa. Odotamme, mitä tapahtuu tulevan strategian valmistelussa.

Kiire on huono peruste tässä ajan hetkessä, koska me kaikki tiedämme, että valmiiseen tuotokseen lausuminen ei vaikuta riittävästi lopputulokseen. Upseeriliitto esitti edelliseen strategiaan etätyön käyttöön ottamisesta Puolustusvoimissa. Esitystämme ei sisällytetty henkilöstöstrategiaan, mutta etätyö on kuitenkin tullut puolustusvoimissa pysyväksi käytännöksi. 

Uuden strategian avainsanojen joukossa pitäisi olla muun muassa mobiilityö ja paikkariippumaton työ. Työelämän kehityksessä mukana pysyminen lienee suotavaa myös puolustusvoimien työnantajakuvan kannalta. Vapailla työmarkkinoilla työnantajan valinta on usein kiinni palkkauksen lisäksi muista palvelussuhteen ehdoista. 

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan kuinka tällä kertaa käy.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.