Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2021 Edunvalvonta

Jäseniltä kysyttiin työstä palautumisesta

Upseeriliitto toteutti kyselyn jäsenistölleen samanaikaisesti Päällystöliiton kanssa. Identtisillä kysymyksillä haluttiin tietää, kuinka jäsenet kokevat työstä palautumisensa. Vastausprosentti kyselyssä oli 46 % palveluksessa olevista upseereista, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina.

Työsidonnaisuuden osalta ilmenee, että kahden- kolmen viikon yhtämittaisia työputkia on ollut yli puolella vastaajista. Yli kolme viikkoa kestävien työputkien osalta onkin jo tiedossamme se, että erityisesti merivoimissa upseerit joutuvat venymään aluspalveluksessa pidempäänkin.

Mikä on ollut pisin kausi viimeisen vuoden aikana, jolloin olet ollut sidoksissa työtehtäviin yhtäjaksoisesti? (Esim ei vapaapäivää, viikonloppuvapaata tai vuosilomaa)

Erityispalvelussa tehty työ

Sotilaallisessa harjoituksessa ollaan sidottuna työhön 24 tuntia vuorokaudessa. Kysyimme, kuinka paljon upseerit tekevät työtä sotaharjoitusten aikana. Vastauksista ilmenee se kylmä tosiseikka, että aktiivinen työhön käytetty aika on keskimäärin reilut 16 tuntia.


Kuinka monta tuntia olet työskennellyt keskimäärin sotaharjoitusvuorokauden aikana?

Merellä aluspalveluksessa työhön käytetty aika keskittyy vahtivuoroihin, mutta sen lisäksi upseerit tekevät myös muuta, kuten suunnitteluun ja raportointiin liittyvää työtä. Aluksella keskimääräinen aktiivinen työaika on 14–16 tuntia.

Kuinka monta tuntia olet työskennellyt keskimäärin meripalveluvuorokauden aikana?

Palautuminen työstä

Vastausten perusteella normaalin työpäivän jälkeen upseerit kokevat olevansa uupuneita. Pidän tätä prosenttimäärää todella suurena ja samalla myös hälyttävänä. Upseeriliiton yhdessä muiden sotilasjärjestöjen kanssa ajama työaikasuojelun kehittäminen on perusteltua. Kun upseeri tulee maastosta tai mereltä kotiin, niin hänen palautumisensa vaatii merkittävän ajan. Pelkkä viikonloppuvapaa ei selvästi ole riittävä aika viettää normaalia perhe-elämä, huolehtia arjen velvoitteista ja olla jälleen virkeänä virkatehtävissä heti arkiviikon alkaessa.

Minun on vaikeaa osoittaa kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan, kun olen juuri tullut kotiin harjoituksesta.

Työni takia tunnen itseni melko uupuneeksi työpäivän jälkeen.

Sekä sotilaallisen harjoituksen, että meripalvelun jälkeen koetaan, että palautuminen vaatii aikaa normaalia enemmän. Nykyisellä työaikamääräyksellä ei kerry työsidonnaisuutta kompensoivaa vapaa-aikaa yhtään enempää kuin normaalissa virkatyössä.

Karut johtopäätökset

Mikä vastauksissa on huolestuttavinta? Ainakin se, että 2/3 vastaajista kokee jaksamisensa menneen huonompaan suuntaan viimeisen vuoden aikana. Nämä vastaukset eivät korreloi Puolustusvoimien työilmapiirikyselyä, vaan osoittavat ehkäpä sen, että Upseeriliiton vapaaehtoisessa kyselyssä vastataan rehellisemmin ja jokaisen vastaajan panos näkyy suoraan tuloksissa. 

Kyselymme tulokset analysoidaan myös Upseeriliiton ulkopuolella. Saamme käyttöömme asiantuntevan näkemyksen siitä, mikä on tilanne upseereiden jaksamisen ja erityisesti työstä palautumisen kohdalla.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.