Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2022 Edunvalvonta

Kriisiajan reservi takaa valmiuden

Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtui raju muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Muutos vaatii maamme sotilaallisen valmiuden nopeaa kohottamista.

Valmiuden kohottaminen puolestaan vaatii lisähenkilöstöä. Todennäköinen liittoutuminen lisää henkilöstön tarvetta. Mistä tämä lisähenkilöstö on välittömästi saatavissa? Onneksi vastaus on olemassa: reservistä saadaan apua. 

Sotilaseläkejärjestelmämme on luotu, jotta sodanajan joukoissa on käytettävissä riittävä määrä koulutusta ja kokemusta omaavia ammattisotilaita. Nyt merkittävästi muuttuneessa turvallisuusympäristössä sama järjestelmä mahdollistaa henkilöstömäärän nopean kasvattamisen siirtymäajaksi. On huomattava, että kyseessä on siis kuitenkin tilapäinen ratkaisu. Lopullisesti henkilöstöasia on upseeriston osalta ratkaistavissa vain kadettikurssien kokoa kasvattamalla. Mutta tämä vie aikaa.

Asiassa on ryhdytty toimenpiteisiin. Valtionhallinto on osoittanut Puolustusvoimille taloudellisia lisäresursseja, jotka mahdollistavat jo reserviin siirtyvien tai siirtymässä olevien rekrytoinnin uudelleen määräaikaisiin virkasuhteisiin 1.4.2022 – 31.12.2023. Harkinta ja päätös irtisanoutuneen tai eläköityneen palkkaamiseksi tehdään osana nimitysvalmistelua.

Pääsääntöisesti Evp-sotilas voidaan palkata vain, mikäli henkilön pakollinen eroamisikä sotilasvirasta on täyttynyt. Uudelleen virkaan nimittämisen edellytyksenä tietenkin on, että henkilö on kelpoinen virkaan nimitettäväksi. Lisäksi henkilön tulee täyttää muut viran/tehtävän täyttöön liittyvät edellytykset.

Työsuhteen ehdot on selvitettävä tarkasti. Lisätehtävät, joihin upseeri palkataan yli kuusi kuukautta kestävään määräaikaisuuteen, ovat PVPJ-sopimuksen soveltamisen piirissä. Tämä tarkoittaa, että niistä on laadittava tehtävän kuvaus ja tehtävien vaativuus on arvioitava. Uudelleen virkaan rekrytoitavien tehtävien arviointiin ja tehtävänkuvausten laadintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli tehtävänkuvaukset laaditaan vajavaisesti, aiheuttaa se luonnollisesti merkittävän heikennyksen palkkauksessa.

Vaikka upseerit tekevätkin heille tuttuja sotilastehtäviä, palkataan heidät kuitenkin pääsääntöisesti siviilien ESJA järjestelmän mukaisesti.

Upseeriliitolla on tarjottavana vaihtoehtoisia malleja. Aliarviointiin tehtävän vaativuudessa ei pidä suostua, vaikka nauttiikin jo ansaittua sotilaseläkettä. Ei laadullisesti eikä palkkauksellisesti. Tehtävän sisällön arvioinnissa on tarpeen vaatiessa käännyttävä Upseeriliiton pääluottamusmiesten puoleen.

Luottamusmiehellä on oikeus saada tiedot edustamiensa henkilöiden tehtäväkuvauksista, vaativuusarvioinneista ja -tasoista sekä kokonaispalkkauksesta palkkatekijöittäin eriteltynä ja niiden perusteista. Heiltä on siis tässäkin tilanteessa apua saatavissa. Sotilaseläkkeen aikana voi työskennellä ilman tulorajoituksia.

Lisää tietoa sotilaseläkkeellä työskentelystä kotisivujen toisessa artikkelissa.

Kari Nousiainen

Neuvottelupäällikkö

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita