Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Kyberpuolustuksen rooli vahvistuu Naton jäsenenä

NATO on usean vuoden ajan vahvistanut liittokunnan kyberpuolustusta. Kyberuhat ovat monimutkaistuneet ja ne ovat yhä lamauttavampia ja tuhovoimaisempia.

Nato hyväksyi vuonna 2014 Walesin huippukokouksessa kyberpuolustuksen osaksi liiton kollektiivista puolustusta ja linjasi kybersuorituskykyjen kehittämistä sekä yhteistyötä alan teollisuuden kanssa. Varsovassa 2016 vahvistettiin Naton puolustusmandaattia ja kyberoperaatioalue nostettiin maa-, meri- ja ilmaympäristöjen rinnalle. Naton on puolustettava itseään kybermaailmassa yhtä tehokkaasti kuin muissa ympäristöissä. Helmikuussa 2019 hyväksyttiin kyberpuolustuksen toimintaohjeet ja työkalupakki, joka sisältää poliittisia, diplomaattisia ja sotilaallisia välineitä.

Vuoden 2021 huippukokouksessa Brysselissä hyväksyttiin uusi kokonaisvaltainen kyberpuolustuspolitiikka tukemaan sen muita ydintehtäviä. Liittokunnan jäsenet ovat sitoutuneet aktiivisiin torjuntatoimenpiteisiin kaikkia kyberuhkia vastaan. Lisäksi todettiin, että tietyissä olosuhteissa kyberhyökkäystä voidaan pitää aseellisena hyökkäyksenä.

Nato on monin tavoin vahvistanut kybersuorituskykyään. Sillä on käytössä kyberhyökkäysten torjuntaan nopean toiminnan ryhmiä, jotka ovat valmiustilassa 24/7 auttamaan liittolaisia. Cyber Coalition -harjoituskonsepti ja NATO Cyber Range Virossa auttavat suorituskyvyn ylläpitämisessä. Portugalissa sijaitseva NATO Communications and Information Academy tarjoaa myös kyberpuolustuskoulutusta. Saksan Oberammergaussa sijaitseva NATO School järjestää strategisen tason kyberpuolustuskoulutusta. Naton akkreditoima NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCD CoE) Tallinnassa on kyberpuolustuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, joka tukee jäsenmaita ja Natoa monitieteisellä kyberpuolustustutkimuksella sekä tarjoaa koulutusta ja harjoituksia painopistealueina teknologia, strategia, operatiivinen toiminta ja juridiset kysymykset.

SHAPE:ssa Belgian Monsissa sijaitseva NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) suojaa Naton omia tietoverkkoja. Kyberoperaatiokeskus Monsissa tuottaa kybertilannekuvaa ja koordinoi operatiivista toimintaa kyberympäristössä.

Suomi solmi helmikuussa 2017 Naton kanssa kyberpuolustusyhteistyötä koskevan poliittisen puitejärjestelyn, joka entisestään tiivisti yhteisyötämme. Tuleva jäsenyytemme antaa käyttöömme useita käytännön työkaluja kybertilannetietoisuuden parantamiseksi ja tiedonvaihdon helpottamiseksi. Tulevaan järjestelyyn kuuluu Naton yhteyspisteen luominen kansallisen kyberpuolustusviranomaisen kanssa.
Rauhankumppanina Suomi on jo pitkään toiminut kiinteässä yhteistyössä Naton kyberpuolustuksen eri organisaatioiden kanssa. Jäsenmaana Suomi pääsee mukaan liittokunnan kyberpuolustuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla Suomelta edellytetään Naton jäsenmailleen asettamien velvoitteiden toteuttamista. Tämä vahvistaa maamme kyberpuolustuskykyä, mutta vaatii resurssointia suorituskyvyn rakentamiseen.

Martti Lehto

Päätoimittaja

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita