Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

5/2021 Edunvalvonta

Laki kansainvälisen avun antamisesta aktivoitiin ensimmäistä kertaa

Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen on yksi Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. Se eroaa sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävistä siten, että KAAVA-tehtävän toteuttaminen suunnitellaan lyhyellä aikajänteellä ja sitä suorittamaan lähetetään Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä.

Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta laadittiin vuonna 2017 ja nyt elokuussa 2021 sitä sovellettiin käytäntöön ensimmäistä kertaa Afganistanin operaatiossa. Eri medioissa pääsimme seuraamaan operaation kulkua ja sen menestyksekästä lopputulosta. Varmaankaan aivan kaikki ”ei mennyt niin kuin Strömsössä”, joten tämän ensimmäisen kerran jälkeen onkin eritahoilla hyvä perata niitä oppeja ja kokemuksia mitä tästä operaatiosta saatiin.

Omalla tahollamme voimme todeta, että puolustusministeriön ja henkilöstöjärjestöjen on syytä yhdessä käydä läpi 2017 neuvotellut palvelussuhteen ehdot, jotka tuolloin jäivät vielä luonnosasteelle.

Nopeasti tarkennettu päätös

Tätä operaatiota varten puolustusministeriö ja henkilöstöjärjestöt neuvottelivat nopealla aikataululla erillisen päätöksen, jolla määritettiin toteuttamaan lähteneiden ammattisotilaiden palvelus- ja vakuutusehdot. Keräämämme palautteen perusteella tulemme neuvottelemaan tuon 2017 luonnoksen mukaisten ehtojen kehittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön, jotta seuraavalla kerralla olemme valmiimpia.

Tehtävähalukkuudet

Pääesikunnan henkilöstöosasto on julkaissut käskyn ”Kehityskeskustelut puolustusvoimissa 2021-2022”, jossa on annettu perusteet kehityskeskusteluiden toteuttamiseksi. Kehotan kaikkia tutustumaan tähän ”emoasiakirjaan”, jonka perusteella joukko-osastot ja hallintoyksiköt laativat omat käskynsä.

Muistutan tänäkin vuonna ”Henkilön käytön perusteet”-osiossa tapahtuvasta palvelushalukkuuksien kirjaamisten tärkeydestä. Tässä kohdassa te vaikutatte oman palvelusuranne suunnitteluun. Voitte ilmoittaa halukkuutenne seuraaviksi palveluspaikoiksi hallintoyksikön, paikkakunnan ja vuoden tarkkuudella. Myös oman hallintoyksikön sisäiset tehtävähalukkuudet kannattaa ilmoittaa tässä, jotta ilmaistut halukkuudet varmasti kirjautuvat johonkin muistiin.

Esimiehinä toimiville upseereille korostan teidän roolianne nuorempien upseerien tehtävissä etenemisen tukijoina. Esimiesten vastuulla on selvittää, onko hallintoyksikön sisäisessä henkilöstösuunnitelmassa alaiselle suunniteltuja tehtäviä ja kertoa ne hänelle. Ja jos niitä ei ole, esimies ilmoittaa kehityskeskustelujen jälkeen suunnitelmaa henkilöstöalalla ylläpitävälle taholle, alaistensa toiveet seuraavista tehtävistä joukko-osaston sisällä.

Samassa yhteydessä keskustellaan myös halukkuudesta ja mahdollisuudesta palvella sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä ja muissa kansainvälisissä esikuntatehtävissä. Nyt ilmoitettavat halukkuudet konkretisoituvat vuosina 2023–2025, joten suunnitelkaa uraanne etupainotteisesti. Ensimmäiseen kriisinhallintatehtävään suosittelen upseereita hakeutumaan jo uran alkuvaiheilla, niin kynnys hakeutua seuraavaan vaativampaan KRIHA-tehtävään on matalampi hankitulla kokemuksella.

Kaveria ei jätetä

THL:n arvion mukaan 600 000 suomalaista, eli noin 10 % kansasta, käyttää alkoholia niin paljon, että haittojen riski on kohonnut. Koronapandemia ja poikkeusolot ovat voineet myös lisätä kohtuullisesti alkoholia käyttävien kulutusta asianomaisen itsensä sitä huomaamatta. Tuskinpa Puolustusvoimien työntekijät ovat poikkeus näissäkään tapauksissa.

Usein ensimmäisenä lisääntyneen päihteiden käytön huomaavat lähimmät työtoverit henkilön työ- tai toimintakyvyn alenemisena. Pahinta mitä tällaisissa tapauksissa voi tapahtua, on se, että asiaan ei puututa ajoissa. Näissä tilanteissa tarvitaan työtovereiden sekä esimiesten rohkeutta ottaa asia puheeksi ja vaikkapa kysyä ”miten sulla menee” sekä tuoda keskustellen ilmi, että nyt ollaan oikeasti huolissaan työkaverista. Tarjotaan hänelle apua, ei jätetä kaveria yksin. Usein puhuminen herättää henkilön havaitsemaan ja myöntämään ongelman itsekin.

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.