Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2021 Edunvalvonta

Lepäsitkö lomalla?

”Miten meni niinku omasta mielestä?” Jokainen meistä lomailee tavallaan. Tärkeintä on muistaa irrottautua töistä, joten muistihan levätä lomalla?

Kulunut vuosi on ollut meille kaikille normaalista poikkeava. Kyseessä on jo ehkä hieman kuluneelta kuulostava toteamus, mutta se on kuitenkin edelleen valitettavan ajankohtainen sellainen. Kesälomakauden koronapandemian vaikutukset ovat vielä meille kaikille epäselviä ja kesäksi tapahtunut yhteiskunnan avautuminen ja sen seuraukset pandemian kehittymisen osalta eivät ole vielä kokonaisuutena havaittavissa.
Valitettavasti mediassa ei ole ollut paljoakaan positiivista luettavaa kasvavien tartuntamäärien ja koronan eri varianttien nostaessa päätään. Laumasuoja on näillä arvioilla saavutettu vasta joulukuussa. Viesti on sama kaikissa medioissa. Onneksi rokotekattavuuden osalta on kuitenkin otettu askelia positiiviseen suuntaan. Muutos tapahtuu hitaasti, mutta varmasti ja tästä suunta ei voi olla kuin parempaan. Vaikkakin askeleet sen osalta ovat tällä hetkellä vain tunnustelevia.

Etätyöt jatkuvat

Etätyöt jatkuvat ja eri virastoissa käydään keskustelua joustavista työaikamuodoista, työn monipaikkaisuudesta, mobiilityöstä ja perinteisten työnteon tapojen kehittämisestä. Työnteko jatkuu, ainoastaan sen muodot ja tekemisen mallit muuttuvat.
Olemmeko kuitenkaan olleet valmiita näin isoon ja nopeaan muutokseen etätyön ja sen mahdollisten pitkäaikaisten vaikutusten osalta tarkasteltaessa yksittäistä virkamiestä ja työntekijää? Vaikka olemme kaikki todenneet etätyön positiiviset vaikutukset ja joustavien työaikamuotojen mahdollisuudet olemmeko kuitenkaan olleet valmiita yksilöinä oman arkemme osalta sen hallintaan liittyvissä asioissa? Erityisesti työn ja vapaa-ajan erottamisen osalta. Kyseessä on tärkeä asia, ei vain yksittäisen työntekijän, vaan myös työyhteisön toimivuuden ja jaksamisen osalta.
Koronapandemia on vaikuttanut vahvasti työnteon tapoihin – siihen miten työtä tehdään ja sen kautta myös työnteon tavat ja muodot ovat moninaistuneet. Samalla kun työnteon tavat ovat olleet muutoksessa viimeisen vuoden ajan laajennetun etätyökäytännön kautta, esiin on noussut uusi ja ehkä jopa hieman ennalta aavistamaton ongelma. Vai tulisiko kuitenkin puhua siitä kuuluisasta mustasta joutsenesta, metaforasta, joka tarkoittaa yllättävää ja vaikutuksiltaan laajaalaista tapahtumaa. Tapahtumaa, jota ei uskottu mahdolliseksi, joka kuitenkin jälkikäteen tarkasteltuna on hyvin looginen. Ehkä kuitenkin vielä voidaan puhua tämän asian suhteen enemmänkin mustan joutsenen poikasesta. Mistä siis on kysymys?

Töissä vai vapaalla – kas siinä pulma

Etätyöhön siirtyminen on aiheuttanut työ- ja vapaa-ajan rajan hämärtymistä. Koska moni virkamies myös valtion turvallisuusaloilla tekee töitä kotonaan, ongelma on myös upseereilla käsin kosketeltavissa. Työ- ja vapaa-ajan hämärtyminen ei ole vain jokapäiväisen arjen ongelma vaan se ulottuu myös vahvasti virkamiehen vuosilomien ajalle. Pidemmällä ajanjaksolla asiaa tarkasteltaessa voidaan puhua jo yksilön jaksamiseen liittyvästä riskitekijästä. Loma ja vapaa-aika ovat kuitenkin rentoutumista ja töistä irrottautumista varten.
Jos koronapandemian aikana virkamiehen työpiste on siirtynyt pääosin kotitoimistoon ja töitä tehdään sen lisäksi olohuoneen sohvalla tai keittiön pöydällä johtuen siitä, että kotona on myös muita etätyöläisiä, siirtyminen töistä vapaalle tai vuosilomien viettoon saattaa olla joillekin erityisen hankalaa. Työvälineet ovat koko ajan läsnä ja työpuhelin on päällä. Vapaa-aikaa vietetään ja töitä tehdään samassa tilassa.
Kun olit lomalla, tunsitko vääjäämätöntä halua katsoa työpuhelimesi mobiilipostista sinne saapuneen viestin? Luitko lomasi aikana työsähköpostiasi ihan vain varmuudeksi, että asiat hoituvat ja palatessasi lomalta ei tule yllätyksiä? ”Jos nyt vaikka luen työsähköpostin, onpa sitten vähemmän työpainetta, kun loma päättyy.” Kuulostaa varmasti monelle hyvinkin tutulta asialta. Tämähän onnistuu tietenkin myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

Mikä ratkaisuksi?

Ennen koronapandemiaa töistä irrottautumien oli helpompaa. Työ- ja vapaa-ajan toisistaan erottaminen ja irtiotto töistä tapahtui sillä, kun poistuit työpaikalta ja sammutit valot toimistosta. Työkone ja työpuhelin jäivät työpaikalle ja poissaolostasi kertoi poissaoloviesti sähköpostissa. Ja onhan meillä tietenkin myös työpistekohtaiset sijaisuusjärjestelyt, jotka varmistetaan jo vuosilomasuunnittelun yhteydessä. Loma on lomaa varten myös upseerilla ja valtion virkamiehillä ilman, että sen johdosta tarvitsee tuhkaa itsensä päälle ripotella. Kyseessä tulisi olla siis normaali työasioihin ja viranhoitoon kuuluva toimenpide – jäädä vapaalle tai vuosilomalle. Työstä palautuminen tulee varmistaa jokaisen henkilön kohdalla. Vastuu tästä on virkamiehellä henkilökohtaisesti.
Työskentelytapojen muuttuminen osana etätyökäytänteitä on vahvasti myös työsuojelullinen kysymys. Oli kyseessä sitten loma tai viikonlopun vietto osana normaalia työviikkoa. Laajennettu etätyö ja joustavat työaikamallit hakevat vielä oikeita työskentelytapoja, oikeita malleja yhdistää työ- ja vapaa-aika. Tai ehkä kuitenkin tulisi ennemmin puhua työ- ja vapaa-ajan erottamisesta. Se, että olemme aina tavoitettavissa nostaa yksittäisen virkamiehen ja työntekijän vastuuta omasta jaksamisestaan.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita