Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2022 Artikkelit

Meripalvelun kehittämistä on jatkettava

Yli vuoden kestänyt meripalvelun kehittämiskokeilu päättyi Rannikkolaivastossa helmikuussa 2022.

Tämä kokeilu oli ensimmäinen konkreettinen toimenpide yli yhdeksän vuotta jatkuneen meripalvelun kehittämistyön aikana. Kokeilu toi kiistattomasti esiin tarpeen jatkaa meripalvelun kehittämistä vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön asettamia vaatimuksia. Tavoitteena on ensisijaisesti henkilöstön työssäjaksamisen parantaminen sekä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mahdollisuuksien lisääminen.

Merivoimien alueellisen pääluottamusmiehen, komentaja Klaus Ericssonin artikkeli: https://www.e-julkaisu.fi/sotilasaikakauslehti/2-2022/#pid=34

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

4/2022 Artikkelit

Ilmavoimat

"You can be my wingman anytime" Ilmavoimien komentajan haastattelu.
4/2022 Artikkelit

Just Culture -periaate toimii

Just Culture -periaate mahdollistaa toimintakulttuurin, jossa ilmailutehtävissä toimivia ei rangaista tahattomista vahingoista, päätöksistä tai laiminlyönneistä.