Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2023 Edunvalvonta

Nato-palvelussuhteen ehdot ovat edelleen sopimatta

Kentällä ihmetellään, miksi sopimusta Natosta ei synny.

  • Toukokuu 2022 – Suomi päättää hakea Naton jäsenyyttä.
  • Toukokuu 2022 – Upseeriliitto esittää työnantajalle yhteistä valmistelua Naton komentorakenteen palvelussuhteen ehdoista.
  • Toukokuu 2023 – Henkilöstö on töissä Natossa, palvelussuhteen ehdoista ei vieläkään sopimusta.

Jäsenistön ihmetys on ymmärrettävää. Suomen valtion viivyttely ei pelaa kenenkään pussiin. Työnantajan viestintä sopimusneuvottelujen viivästymisestä on ollut lähinnä vaikenemista.

Ruotsissa kuulimme Officersförbundetilta, että heillä on työnantajan kanssa yhteinen tahtotila saada upseerit hymyilemään sekä lähtiessään että palatessaan ulkomaan tehtävistä. (Kuva: Marko Varama)

Kansainvälisen palveluksen ehdoissa olisi yhdenmukaistamisen paikka. Perinteisesti lähetettyinä ovat olleet puolustusasiamiehet sekä muutamat muut yhteysupseerit. Suuri joukko on työskennellyt ulkomailla komennettuina. Heidän kompensaationsa on ollut merkittävästi lähetettyjä heikompi. Lisäksi ulkomaille opiskelemaan komennetuilla on vielä omanlaisensa ehdot. 

Kaikki tämä on kirjattu normiasiakirjaan. Kyseinen asiakirja on täynnä yksityiskohtia siitä, miten kukakin hoitaa asumisensa ja millaisia kuutiomääriä muuttotavaraa on oikeutettu kuljettamaan asemapaikalle. Myös perheen asemaa määritellään normissa. 

Palkkaus on hoidettu upseereiden osalta tutulla JSA-arviointimenetelmällä ja työaika on määritelty tarkennetun virkaehtosopimuksen (PVTAS) mukaan.  Lisänsä tähän variaatioon tuovat Euroopan Unionin tehtävissä työskentelevät, joiden osalta ehdoissa on eroja. Palkka ja työaika ovat työsuhteessa se perusta, jonka avulla virkamies voi huolehtia omasta ja perheensä elämästä.

Kun virkamiehen halutaan työskentelevän ulkomailla yhtäjaksoisesti useita vuosia ja muutaman vuoden jälkeen uudelleen, on hänelle taattava sellainen porkkana, joka saa hänet hymyilemään sekä lähtiessä että kotiin palatessa. Ehtojen on huomioitava perheelliset, eronneet, uusioperheet sekä puolisot. Yksi ja sama malli ei toimi kaikilla.

Natossa tehdään työtä virka- aikana, yli virka-ajan, valmiudessa, varallaolossa sekä myös harjoituksissa. Työajan vaatimukset eri tehtävissä poikkeavat paljon. Eroa on myös tehtävien vaativuustasoissa. Palkkakompensaatio maksetaan Suomesta ja työsidonnaisuuden erilaisuus on voitava huomioida myös peruspalkan ohessa maksettavina työaikakorvauksina tarkennetun virkaehtosopimuksen mukaan.

Upseeriliitto on odottanut kärsivällisesti neuvottelua. Jäsenistön tahtotila asiassa on selkeä. Neuvottelun tulos ulosmitataan sopimuksena. Neuvottelut käynnistyivät 5.6. ja jatkuivat sopimusaloittain. Upseeriliitto on kertonut näkemyksensä, joka perustuu laajasti hankittuun tietoon. Meille on tärkeää se, että myös rekrytoinnin osalta ei muodostu ongelmia.  

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita