Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

5/2022 Edunvalvonta

Nuorten upseerien palkkaus on korjattava Rajavartiolaitoksessa

Rajavartiolaitoksen houkuttavuus työnantajana ei enää perustu puhtaasti vaihtelevaan ja monipuoliseen tehtäväkenttään, mielenkiintoiseen toimintaympäristöön ja sotatieteiden kandidaatin vakituiseen virkaan. Palkkaus on ja sen tulee olla oleellinen osa Rajavartiolaitoksen palvelukseen hakeutumista.

Nuorten upseerien palkkaus Rajavartiolaitoksessa ei ole tasolla, jolla sen kuuluu koulutusta arvostavassa organisaatiossa olla.

Pelkkä kutsumus ei vedä, palkalla on merkitystä.

Palkkaus on sopimusasia, jota voidaan tahtotilan löytyessä kehittää. Oikeudenmukainen tehtäväkohtainenpalkkaus suhteessa koulutukseen on tärkeä osa kilpailukykyisiä palvelussuhteen ehtoja Rajavartiolaitoksessa ja sen tulee alkaa jo upseerien aloitustehtävistä alkaen. Nuorten upseerien palkkaus Rajavartiolaitoksessa on korjattavana asiana haasteellinen. Juurisyy tähän löytyy Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmästä, joka luo haasteen neuvotteluvarallisuuden kohdentamiselle. Osa syy löytyy myös tehtävän vaativuudenarviointikäsikirjasta, jossa on virhe sotatieteiden kandidaatin koulutusfaktorissa.

Ensimmäistä kertaa vuosiin Rajavartiolaitoksessa ollaan tilanteessa, jossa valmistuvien nuorten upseereiden palkkaus on jäljessä Puolustusvoimia. Rajavartiolaitoksen upseerin virkaan valmistuvien nuorten upseereiden palkkaus tulee pitää kilpailukykyisenä suhteessa Puolustusvoimiin. Asian merkitys korostuu erityisesti Puolustusvoimien tulevien Nato-tehtävien myötä, jolloin Rajavartiolaitoksen tulee tarjota upseereille kilpailukykyinen vaihtoehto missä palvella.

Palkkauksen oikeanmukainen tarkastelu ja työnantajan sen kautta esiin tuoma arvostus korkeasti koulutettuja upseereita kohtaan tulee olla sille kuuluvalla tasolla. Uskon, että myös työnantajan tahtotila on kehittää upseerien tehtävien aloituspalkkausta vastaamaan Puolustusvoimien tasoa.

Palkkausta tarkasteltaessa suoritettavan palkkavertailun lähtökohtana on aina tehtäväkohtainen palkkaus. Virkamiehelle maksettavat suoritus- ja kokemusosa, sekä tehtävään liittyvät virkatöiden mukana syntyvät haittakorvaukset ja sotaharjoituskorvaukset eivät ole osa tätä kokonaisuutta. Ne ovat korvausta menetetystä vapaa-ajasta.

Oikeudenmukainen ja vertailukelpoinen palkkaus muodostuu siis vain ja ainoastaan tehtäväkohtaisesta palkkauksesta.

Kruunu pitää huolen omistaan, mutta yhteisellä sopimisella se varmennetaan.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita