Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2022 Edunvalvonta

Osaamiselle on kysyntää

Iso-Britannia on kutsunut Joint Expeditionary Force (JEF) – maaryhmän maat mukaan osallistumaan koulutustukeen Ukrainan asevoimille.

Iso-Britanniassa on tavoitteena kouluttaa ukrainalaisille vapaaehtoiselle sotilaan perustaidot. Suomi on lähettänyt operaatioon 20 sotilasta. Pääosa kouluttajina toimivista henkilöistä rekrytoidaan reservistä tehtävän keston ajaksi. Osaston tehtävä alkoi elokuun puolessa välissä ja sen on tarkoitus päättyä lokakuun loppuun. Mahdollisesta jatkosta tehdään erillinen päätös.

Puolustusministeriö järjesti heinäkuun lopulla nopealla aikataululla kokouksen. Henkilöstöjärjestöille esiteltiin koulutusoperaation rakenne, aikataulu ja mikä olisi Suomen panos operaatiolle. Järjestöille annettiin Pääesikunnan laatima luonnos palvelussuhteen ehdoista, joilla joukko lähetettäisiin operaatioon. Koulutusoperaatioon sovelletaan kansainvälisen avunannon ja saamisen (ns. KAAVA-laki) ehtoja. Tässä tapauksessa lähtökohtana oli operaatioon lähteminen voimassa olevaa virkaehtosopimusta noudattaen. Kyseessä on ulkomaan virkamatka, jonka aikana päivittäiseksi työajaksi merkitään tehdyt työtunnit.

Koulutettavilla on tiukka koulutusohjelma

Päivät ovat pitkiä eikä heille ole suunniteltu vapaapäiviä. Kouluttajille vapaapäiviä ja lepoa tulee Puolustusvoimien työaikasopimuksen mukaisesti. Osastonjohtaja laatii työaikasuunnitelmat ja vastaa sopimuksen noudattamisesta. Työnantaja on rajoittanut osaston johtajaa määrittämällä suunniteltavien työpäivien pituuden maksimissaan 10 tuntiin. Turhaan. Toteumaan merkitään kuitenkin tehdyt työtunnit.

Tehtävään komennettujen kuukausipalkka määräytyy kotimaan tehtävän vaativuuden mukaisesti. Reservistä rekrytoitaville määräaikaisille aliupseereille on määritetty peruspalkat tehtävän oletetun vaativuuden mukaisesti. Mikäli tehtävät osoittautuvat oleellisesti vaativammiksi kuin se mitä oletettiin, maksetaan erotus takautuvasti operaation päätyttyä. Kuukausipalkan lisäksi tulevat työaikatoteuman mukaiset työaikaperusteiset korvaukset. Kuitenkin operaatioon osallistuville on työnantajapäätöksellä määritetty tehtäväkohtaiset ”minimitakuupalkat”, jotka maksetaan, mikäli työaikaperusteiset korvaukset eivät yhdessä peruspalkan kanssa ylitä minimitakuupalkkoja.

Kun kerran tällaiseen TA-takuupalkkaan päädyttiin ja pystyttiin määrittämään, niin miksei voitu määrittää suoraan tehtävän mukaista kuukausikorvausta, joka kattaisi myös arvioidut työaikaperusteiset lisät (kuten vuosi sitten Afganistanin operaatiossa).

Tukipyyntö tuli ajoissa. Operaatioon osallistumista suunniteltiin huolellisesti. Palvelussuhdeasioiden valmistelu järjestöjen kanssa jätettiin viime tippaan. Aitoa neuvottelua ei ollut…

Ja taas korjataan jälkikäteen.

Juttu luettavissa myös e-julkaisusta: https://www.e-julkaisu.fi/sotilasaikakauslehti/4-2022/#pid=17

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.