Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

5/2021 Edunvalvonta

Puolustusselonteko vaatii täydentämistä

Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 9.9.2021. Selonteko käsittelee puolustuspoliittisia linjauksia Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Puolustusselonteon merkitys Suomen puolustuskyvyn varmistamisen työkaluna on kiistaton.

Henkilöstö tarvitsee oman kehittämisohjelmansa

Upseeriliitto on korostanut selonteossa mainittujen henkilöstöön liittyvien kirjausten merkitystä. On ilahduttavaa, että henkilöstön määrään liittyen on todettu, että Puolustusvoimat tarvitsee lisää henkilöstöä. Määrän lisäksi olemme pyrkineet korostamaan myös riittävää osaamista. Sekä Puolustusvoimien että poliittisten päättäjien on tunnistettava määrän lisäksi se, millaista tietoa ja osaamista tuo selontekoon kirjattu 500 henkilön lisätarve sisältää. Mitä osaamista suorituskykyinen henkilöstö sisältää vuonna 2030.

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia on vuodelta 2015. Olemme olleet huolissamme siitä, miksi strategiaa ei voida toteuttaa. Tällä hetkellä opistoupseeritehtäviä ei käännykään upseeritehtäviksi, vaan tehtäviin nimetään joku käytettävissä oleva. Miksi asia on näin? Vastaus on ollut se, että upseereita ei ole asettaa tehtäviin. Ongelmana on siis upseerien liian vähäinen määrä. Aktiiviupseerit koulutetaan Kadettikoulussa. Jatkokoulutuksen sekä virkakokemuksen karttuessa upseeri kasvaa vaativampiin tehtäviin. Upseerien määrä ei kasva sormia napsauttamalla, vaan lisäämällä hallitusti aloituspaikkoja. Nyt luotetaan liikaa siihen, että tilanne parantuisi pikkuhiljaa, kun upseerimäärältään pienet kadettikurssit eläköityvät. Se yhtälö on totta niin kauan, kun upseereita valmistuu enemmän. Se on laskennallista matematiikkaa, upseerimäärä kasvaa, mutta vaikutus ei helpota akuuttia tilannetta. Upseerit kantavat vastuuta omissa tehtävissään lisäksi myös niistä tehtävistä, joihin ei ole asettaa upseeria.

Tilanne ei ole hyvä. Materiaalihankkeet huomioivat hankittavan suorituskyvyn tarvitseman henkilöstön, mutta niihin on sitoutunut tälläkin hetkellä todella suuri määrä upseereita, jotka tekevät hankkeiden eteen lähes täysipäiväistä työtä oman virkatehtävänsä ohella.

Kuinka selonteko jalkautetaan

Selonteon valiokuntakäsittelyssä olisi nyt huolehdittava siitä, että käytännössä ryhdytään toimenpiteisiin, joissa otetaan huomioon tarvittavan osaamisen laatu. Upseeriliitto esittää henkilöstölle omaa kehittämisohjelmaa tai vähintäänkin henkilöstöstrategiaa, joka sitouttaa sekä henkilöstön, Puolustusvoimat työnantajana, että myös poliittisen päätöksenteon. Henkilöstön laatua ei voida ylläpitää valtion vuositalousarvion kautta, vaan pitkäjänteisen kehittämisen kautta. Upseerit koulutetaan pahimpia kriisitilanteita varten ja pitkäjänteisesti.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.