Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Puolustusvaliokunta kannattaa kilpailukykyisiä Nato-ehtoja

Kirjailija Ernest Hemingwayn mukaan konkurssi tulee kahdella tavalla. Ensin vähitellen, sitten äkillisesti. Puolustusvoimissa osataan suunnittelu ja varautuminen, mutta koskeeko se materiaalin lisäksi henkilöstöä? Kysymys on resursseista ja niiden allokoinnista. Puolustusvaliokunta on käsitellyt tilannetta valtion budjettia käsittelevässä lausunnossaan PuVL 4/2023 vp. 

Palvelussuhteen ehtojen tulee olla kilpailukykyisiä osaavan henkilöstön saamiseksi kansainvälisiin tehtäviin. 

Upseeriliitto on tuonut esille kymmenen vuoden ajan, että ulkomaan palveluksen ehdot on saatava kuntoon. Puolustusvaliokunta toteaa, että Suomen Nato-jäsenyyden myötä ensimmäinen ja kiireellisin ratkaistava kysymys on Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan palvelussuhteen perusteet Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen tehtävissä. Palvelussuhteen ehtojen tulee olla kilpailukykyisiä osaavan henkilöstön saamiseksi kansainvälisiin tehtäviin. 

Upseeriliitto on kertonut kahdelle edelliselle puolustusministerille, että Puolustusvoimissa on liian vähän henkilöstöä. Puolustusvoimien henkilöstömäärä on laskenut 2000-luvulla noin 25 prosentilla. Puolustusvaliokunta korostaa lausunnossaan, että puolustusvoimauudistuksen jälkeinen ajanjakso on konkreettisesti osoittanut, ettei nykyinen henkilöstömitoitus vastaa laajenevaa tehtäväkenttää. Pääesikunnan mukaan puolustusselonteon 2021 mukaisen viidensadan lisähenkilötyövuoden nopeutettu käyttöönotto vuosille 2023–2026 on käynnistynyt hyvin. Suunta on oikea, mutta kuinka monta tästä viidestäsadasta on upseereita? Upseereita tarvitaan lisää, jotta saamme täytettyä ulkomaan ja kotimaan tehtävien aukot.

Upseeriliitto on tuonut julki kahden edellisen puolustusministerin aikana, että henkilöstön palautuminen on keskeisin ongelma. Puolustusvaliokunnan mukaan Puolustusvoimien henkilöstön työssäjaksamiseen ja palvelussuhteen ehtoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pääesikunnan selvityksen mukaan henkilöstö suoriutuu tehtävistään kokonaisuutena hyvin ja jaksamista koskevat summamuuttujat ovat pysyneet viime vuosina tasolla 3,9/5. Puolustusvaliokunta muistuttaa, että lainsäädännössä on tarkistamisen varaa, sillä esimerkiksi Puolustusvoimien työaikalainsäädäntö on vuodelta 1970. 

Henkilöstövajeeseen ja työssä jaksamisen parantamiseen tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.

Upseeriliitto on viestinyt päättäjille, että henkilöstövajeeseen ja työssä jaksamisen parantamiseen tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Puolustusvaliokunta katsoo, että asiaa koskevat linjaukset on luontevaa tehdä puolustusselonteossa, silloin työhön kytkeytyy mukaan koko eduskunta parlamentaarisen seurantaryhmän kautta. 

Miten nämä tärkeät linjaukset saadaan toteutettua? Aika näyttää onko uudella puolustusministerillä ja Puolustusvoimain komentajalla tahtoa tehdä uudistuksia. Konkurssin riski voidaan välttää laittamalla kuntoon puolustusvaliokunnan esittämät asiat.

Kenraali Curtis Scaparrotti:

Parhaiden siviili- ja sotilaspuolen johtajien lähettäminen Natoon saattaa tuntua kalliilta, mutta se kannattaa pitkällä aikavälillä.”

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Puheenjohtajalta

Stronger Together

Henkilöstön aseman kehittämiseen tarvitaan yhteinen tilannekuva, neuvottelupöytään ei voi mennä ilman yhteistä valmistelua.