Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Puolustusvoimien oikeudenhoidon on oltava puolueetonta

Otimme Upseeriliitossa voimakkaasti kantaa, kun eduskunnan puolustusvaliokunta viime keväänä käsitteli hallituksen esitystä sotilaskurinpitolaista. Lausuntoamme laatiessa käytimme apuna oikeusoppineita, joiden mielestä sotilaskurinpito- ja sotilasoikeudenhoitolain uudistukset sisältävät virkamiesten oikeusturvan kannalta riskejä.

Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle on muodostunut kaksoisrooli, jossa se neuvoo johtoa, käynnistää tutkinnat ja tutkii sekä tekee laillisuusvalvontaa. Jos tutkintavaltaa keskitetään lisää oikeudelliselle osastolle, on kysyttävä, kuinka riippumatonta tutkinta jatkossa olisi.

Keskeisintä syntyneessä kaksoisroolissa on oikeudenhoidolle asetettava puolueettomuuden vaatimus. Ei voi olla niin, että epäilty tekijä tutkii oman menettelynsä mahdollista rangaistavuutta. Näin kuitenkin kävisi, jos pääesikunnan epäiltäisiin toimineen väärin. Se joutuisi päättämään esitutkinnan käynnistämisestä sen omista toimista tai jopa tutkisi itse omien neuvojensa lainmukaisuutta.

Kaksoisroolin ongelma syntyi esimerkiksi Lemmenjoen tapauksessa, kun selvitettiin vastuuta asian käsittelystä ja esitutkinnan käynnistämisestä. Oikeudellisen osaston päällikkö väitti, ettei muistanut keskustelleensa tapauksesta kenraalin kanssa. Eli käytännössä pääesikunta kielsi ohjanneensa tapauksen käsittelyä. Tämä on sinänsä kummallista, koska jokainen Puolustusvoimissa työskentelevä kuitenkin tietää, ettei keskustelu kenraalin kanssa varmasti unohdu. Lopulta kävi niin, että kenraaliin sanaan ei luotettu, ja syyllinen löytyi.

Esitutkinnan käynnistäminen ja laillisuusvalvonta ovat esillä myös kapteeni Lahikaisen tapauksessa (Iltalehti 17.9.2021). Tapauksessa on yhtäläisyyksiä nostamiemme ongelmien kanssa.

Vaikeudeksi muodostuisi myös resurssit, jos Puolustusvoimat ei enää siirtäisi esitutkintaa poliisille esimerkiksi epäillyissä liikenne-, työsuojelu-, kunnianloukkaus-, ase- ja seksuaalirikoksissa. Poliisi on ammattilainen rikosten tutkimisessa, ja tutkinnan on oltava puolueetonta. Puolustusvoimien onkin parasta keskittyä olennaiseen eikä ottaa itselleen poliisin tehtäviä. En kannata kaiken tutkinnan siirtämistä Puolustusvoimille, vaan mielestäni on järkevää, että viranomaisyhteistyö poliisin kanssa säilytetään.

Myös laillisuusvalvonnan ongelma on ratkaistava. Prosessi on rikki, jos riippumattomuus ei toteudu. Vaikka sen korjaaminen tekee kipeää, se on tehtävä. Olemme myös esittäneet, että vaativimmat oikeustapaukset olisi käsiteltävä yhdessä sen jälkeen, kun ne ovat saaneet päätöksensä. Siten voisimme kaikki oppia ja kehittää järjestelmää.

Upseeriliitto puolustaa ja tukee kaikkia jäseniään. Oikeusturvan parantaminen on yksi strateginen painopistealueemme. Me emme kuitenkaan tuomaroi, vaan tarjoamme kaikille jäsenillemme oikeudellista apua ja tukea.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Puheenjohtajalta

Stronger Together

Henkilöstön aseman kehittämiseen tarvitaan yhteinen tilannekuva, neuvottelupöytään voi mennä ilman yhteistä valmistelua.