Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

5/2022 Edunvalvonta

Riittävätkö upseerit?

Henkilöstövajeen korjaaminen on pitkä prosessi.

Puolustusvoimissa on valmisteltu uutta henkilöstöstrategiaa (HESTRA) toimintaympäristömme ja yhteiskunnan ollessa poikkeuksellisen suurissa ja haastelleissa muutoksissa. 

Henkilöstöstrategian tarkoituksena on kuvata, miten näihin haasteisiin vastataan ja kuinka Puolustusvoimat turvaa määrällisesti riittävän, osaavan ja toimintakykyisen henkilöstön myös tulevaisuudessa. Keskeneräisessä strategiassa kuvatut ratkaisut eivät Upseeriliiton näkemyksen mukaan kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia.

Hallitusohjelmassa Puolustusvoimille on luvattu 500 lisävirkaa. Nämä virat tulisi kohdentaa peruskoulutetun henkilöstön määrätietoiseen lisäämiseen kadettikurssien opiskelupaikkoja lisäämällä. Tämä on hidas ja pitkä, mutta välttämätön polku kulkea. Muut ratkaisut ovat vain väliaikaisia ”laastareita” pahimpaan hätään. Sopimussotilaiden ja siviilien määrän lisääminen ei palvele yhtä tehokkaasti poikkeusolojen ja valmiuden säätelyn tarpeita.

Upseereita tarvitaan lisää erityisesti joukko-osastojen ja esikuntien tehtäviin, jossa on tälläkin hetkellä yli 300 henkilön vaje. Yhdessä lisääntyvien Nato-tehtävien kanssa vaje nousee yli 400 upseerin tehtävään. Edelleen eläköityvien ylimpien opistoupseereiden tehtävien korvaamisen kanssa upseerivaje nousee noin 500 tehtävään. Meri- ja Ilmavoimien käynnissä olevat hankkeet vaativat lähitulevaisuudessa myös merkittävää lisäpanostusta.

Puolustusvoimat tarvitsee Upseeriliiton näkemyksen mukaan noin 1000 uutta työntekijää, joista 500 tulisi olla upseereita. 

Kadettikurssien vahvuuksien nostaminen ei yksistään ratkaise upseerivajetta, vaan kenttätyössä olevien upseerien lisääminen edellyttää myös koulutusjärjestelmän uudelleen arviointia. 

Sotatieteiden kandidaattien tulisi päästä myös Puolustusvoimissa, Rajavartiolaitoksen tapaan vakinaisen upseerin virkaan heti valmistumisen jälkeen. Nykyinen virkojen määräaikaisuus on suoranaista tuhlausta.

Osa tehtävistä on varmasti sellaisia, että upseeri ottaa perheensä mukaan asemapaikalle. On myös paljon sellaisia tehtäviä, joihin perheen vieminen asemapaikalle ei ole edellytys eikä myöskään mahdollista.

Upseeriliitto on valmis neuvottelemaan palvelussuhteen ehdoista, jotta niistä saadaan kannustavat sekä sotilaille että siviileille.

Kari Nousiainen

Kari Nousiainen on Upseeriliiton neuvottelupäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.