Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2023 Edunvalvonta

SHAPE näyttää suuntaa

Perheen tukemista pidetään tärkeänä kansainvälisissä tehtävissä

Nato-tehtävissä pitää olla kannustavat ja yhdenvertaiset palvelussuhteen ehdot. Esimerkiksi komennettujen puolisoiden asema on nykyisillä ehdoilla heikko. Periaatteessa heillä ei ole asemaa, eivätkä he saisi tehdä töitä. Koska puoliso menettää työn, ansiotulon, eikä aika ulkomailla kerrytä eläkettä, ei puolison mukaan lähteminen ole aina selviö. Lähetettyjen virkamiesten kuukausittaiset korvaukset ovat paljon paremmalla tasolla.

Lasten koulunkäynti myös toisen asteen oppivelvollisuuden osalta on varmistettava. Pienille lapsille on tarjottava suomenkielinen opetus. Päivähoidon kustannukset ovat suuremmat kuin Suomessa, jolloin komennetut ovat taas huonommassa asemassa kuin samoissa esikunnissa palvelevat lähetetyt.

Perheen jäädessä kotimaahan olisi nykyiset perheellisen virkamiehen erityiskorvaukset sovitettava myös ulkomaan palvelukseen.

Tanskalla on hyvä malli

Tanskalaisilla on hyvä periaate, jossa palvelussuhteen ehtojen paketissa on huomioitu aika ennen palvelusta, sen aikana ja sen jälkeen.

Onkin syytä kiinnittää huomiota tehtävä- ja urasuunnitteluun ennen lähtöä ja sen jälkeen. Ulkomaan tehtävästä riippuen virkamiehellä saattaa olla 10 000–15 000 euroa huonommat nettoansiot vuodessa kuin lähtötehtävässä. Komentorakenteessa työskennellään täysipainoisesti jäsenmaan omilla työehdoilla. Tässä jäsenvaiheessa puhutaan ryntötyöstä, koska tehtäviä on paljon ja tekijöitä toistaiseksi vähän. Työtehtäviin kuuluu varallaoloa ja päivystyksiä. Henkilöstölle on käsketty myös hälytysvalmius. Harjoituksia on tehtävän mukaan 10–30 vuodessa. Työn epäsäännöllisyys johtuu siitä, että suunnittelu on käynnissä tietyillä osastoilla koko ajan.

Kokonaispalkkaus ei saa kannatusta

Jäsenistö ei kannata kriisinhallintapalveluksen kaltaista kokonaispalkkausta. Ulkomaan palveluksen tehtävänkuvauksien laadinta ja arviointityö on onnistunut hyvin. 

Kohdemaassa tarvitaan tukiorganisaatio. Nyt komennetut hoitavat toistaiseksi itse kaikki muuttoon ja ulkomailla asumiseen liittyvät asiointiasiat. Ranskaa osaamattomalle asiointi ja sopimusten tekeminen ei ole helppoa ja on mahdollista tulla huijatuksi. Paikalta palkattuja avustajia olisi hyvä olla tukena. Kohdemaahan asettumista on tärkeätä helpottaa ja nopeuttaa, jolloin voidaan keskittyä heti tuottavaan työhön.

Jäsenistö pitää myös tärkeänä, että kohdemaahan saataisiin luotua toisiaan tukeva suomalaisyhteisö.

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.