Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

6/2022 Edunvalvonta

Sopimus on päättymässä

Nykyinen virkaehtosopimus on mallia 1 + 1 vuotta ja irtisanottavissa vuoden 2023 alussa.

Mikäli sopimuksen toinen vuosi halutaan käyttää, tulee valtionvarainministeriön ja keskusjärjestöjen sopia vuoden 2023 palkankorotusten tasosta 21.12.2022 mennessä. Keskustasolla pyritään sopimukseen.

Alkuvuodesta 2022 solmitussa virkaehtosopimuksessa palkankorotukset toteutettiin yleiskorotuksina. Tekstiparannuksiakin tuli: jaksotyön ”kuopat” täyttyivät ja perhevapaajärjestelmää kehitettiin.

Upseeriliiton tavoitteena olleet virastokohtaiset järjestelyvarat ja paikkariippumattoman työn kehittäminen jäivät tyystin toteutumatta. Jos sopimus irtisanotaan, ovat myös tekstikysymykset jälleen neuvoteltavissa. 

Kokonaisuutena sopimuskierros on ollut harvinaisen kompleksinen. Valtio teki edellä kuvatun sopimuksensa alkuvuodesta. Kunta omansa hivenen myöhemmin, jättäen sotealan kuitenkin sopimuksen ulkopuolelle.

Kunnan sopimus syntyi vasta työtaistelujen kautta ja sopimukseen laadittiin perälauta, joka takasi sotealalle myöhemmin mahdollisesti tulevat paremmat korotukset myös muulle kunta-alalle. Sairaanhoitajien työtaistelut olivat siis jo ennen syyskuussa laadittua potilasturvallisuuslakia erittäin haasteelliset. Sopimus kuitenkin syntyi. 

Mitä tavoitellaan?

JUKOn tavoitteena on sopia vuoden 2023 palkankorotusten taso ja käyttää keväällä neuvotellun sopimuksen optiovuosi.

Upseeriliitto on aina ollut mahdollisimman suurien järjestelyvarojen kannalla, kun taas monet muut hakevat vain suurta yleiskorotusta palkansaajien ostovoiman kehittämiseksi tai turvaamiseksi. Yleiskorotuksella ei kuitenkaan kehitetä virkaehtosopimuksia.

Vaihtoehtona järjestelyvaran nostamiseksi on esitetty Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sopimusten erilaista rakennetta muuhun valtionhallintoon verrattuna. Palkankorotusten kokonaismäärän olisi sama, mutta painottuisi voimakkaammin virastoerään.  

Ostovoiman palautuminen alkuvuoden 2022 tasolle edellyttäisi valtion palkansaajilla 9,5 prosentin palkankorotusta. On päivänselvää, että tällaista korotusta ei saavuteta ilman työtaistelua.

Jos vuoden 2023 palkankorotukset saadaan sovittua, on oletettavaa, että sopimuksiin jää huomattavaa korotuspainetta. Tämä on mahdollista korjata tulevaisuudessa valtion palkkaohjelmalla, joka pyritään neuvottelemaan seuraavaan, mahdollisesti pidempään sopimukseen.

Kari Nousiainen

Kari Nousiainen on Upseeriliiton neuvottelupäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.