Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

6/2022 Edunvalvonta

Sotilastehtävien palkkaus ei sovi ESJA-järjestelmään

Evp-upseereita rekrytoidaan pääasiassa sotilastehtäviin.

Evp-upseerit ovat tarttuneet tähän haasteeseen ja rekrytoituneet näihin ns. LTAE22 -tehtäviin. Sotilasalan ammattilaisille on ollut kova tarve ja henkilöstöä on saatu onnistuneesti keventämään virassa olevien upseerien työkuormaa. 

Turvallisuustilanteen muutoksen johdosta valtionhallinto osoitti Puolustusvoimille taloudellisia lisäresursseja, jotka mahdollistavat jo reserviin siirtyvien tai siirtymässä olevien palkkauksen uudelleen määräaikaisiin virkasuhteisiin 1.4.2022 – 31.12.2023 välisenä aikana.

Tehtävien palkkaus on muodostunut ongelmaksi

Koska rekrytoitujen pakollinen eroamisikä sotilasvirasta on jo täyttynyt, on heidät ollut pakko sijoittaa siviilivirkaan. Näiden siviilitehtävien palkkaus arvioidaan ESJA-palkkausjärjestelmällä. Hoidettavat tehtävät ovat Upseeriliiton tietojen mukaan kuitenkin pääsääntöisesti selkeästi sotilastehtäviä. 

ESJA-järjestelmän käyttö siviilien hoitamiin sotilastehtäviin on osoittautunut ongelmalliseksi. Tehtävänkuvaukset eivät tuota vastaavaa palkkaa, kuin JSA-järjestelmässä.  

Upseeriliitto ei suosittele alipalkattujen tehtävien vastaanottamista.

Epäkohta on havaittu jo keväällä ja asiasta on pyritty neuvotteluratkaisuun puolustusministeriön ja Pääesikunnan kanssa.

Upseeriliiton esittämät ratkaisuvaihtoehdot on kuitenkin kaikki torjuttu ja nykyistä käytäntöä ei siis muuteta. 

Ongelmaa syventää entisestään se tosiseikka, että Upseeriliitto ei ole ESJA-palkkausjärjestelmän osapuoli. Emme siis toistaiseksi kykene jäsentemme edunvalvontaan arviointiryhmissä emmekä ESJA:n neuvottelupöydässä.

Upseeriliitto ei kuitenkaan jätä jäseniään yksin, eikä muiden liittojen edunvalvonnan vastuulle. Liittymisprosessi ESJA järjestelmään on aloitettu. 

Mitä tehtävissä palvelevien evp-upseereiden tulisi nyt tehdä? Jos kokee olevansa alipalkatussa tehtävässä, on välittömästi pyydettävä esimieheltä uutta kehityskeskustelua, tehtävänkuvauksen läpikäyntiä sekä uutta suoritusarviointia.

17 %:n suoritustaso, johon henkilöstö pakotetaan, ei voi olla todenmukainen.
Upseeriliitto ei suosittele alipalkattujen tehtävien vastaanottamista.

Kari Nousiainen

Kari Nousiainen on Upseeriliiton neuvottelupäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita