Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Sotilasuran houkuttelevuudesta

Ennen eduskuntavaaleja useampi poliitikko otti esille turvallisuusympäristön muutoksen ja sen vaikutuksen sotilaisiin. Hallitusohjelmassa valtioneuvosto on luvannut varmistaa Puolustusvoimien henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarvittavaa henkilöstöä myös lisätään suunnitelmallisesti. Hallituksen kirjaukset ovat hyvä lähtökohta konkreettisille positiivisille toimille, joilla sotilasuran houkuttelevuus turvataan.

Yhä useampi nuori upseeri on esittänyt huolensa komppaniatason jaksamisesta. Upseeriliiton näkemys on, että Puolustusvoimien henkilöstöä tarvitaan pikaisesti lisää ja sotilaille on varmistettava kyky palautua töistä. Käytännössä se tarkoittaa työaikalain uudistusta. Toimintaympäristö ja velvoitteet haastavat tekemään näitä uudistuksia pikaisesti. Moni myös miettii kansainvälistä palvelusta. Kiinnostusta löytyy, jos palvelussuhteen ehdot ovat kannustavat. 

Henkilöstön tasa-arvoinen ja  yhdenvertainen kohtelu on työn antajan lakisääteinen velvollisuus ja osa hyvää johtamista sekä  työelämää.

Virkamieslaissa on säädetty virkamiesten tasapuolisesta kohtelusta. On yhdenvertaista, että komennetut saavat samanlaisen tuen kuin lähetetyt virkamiehet. Kansainvälisessä palveluksessa se tarkoittaa erityisesti perheen tukemista. Komennetulle upseerille elämiseen jäävä tuki on nyt useita kymmeniä tuhansia euroja vähemmän. On tarpeellista, että samoja ehtoja hyödynnetään myös lyhyemmillä komennuksilla, esimerkiksi F-35-koulutuksessa.

Jos Suomi sijoittuu komentorakenteessa Norfolkin alle, niin henkilöstöä tullaan sijoittamaan enemmän uuteen johtoportaaseen. Yhdysvaltojen korkeampi kustannustaso tulee huomioida korvauksissa. Elämiseen jenkeissä tarvitaan myös kaksi autoa. Matkustaminen kotimaahan on varsin kallista. Puolison mahdollisuus työskennellä kohdemaassa on mahdollistettava. Jos puoliso ei työllisty, niin hänelle tulee taata eläkkeen kompensaatio.

Sotilasuran kilpailukyvystä on huolehdittava

Sotilasuran kilpailukyvystä on huolehdittava myös palkkauksen osalta. Ei ole tasapuolista, jos kansainvälisissä tehtävissä olisi kokonaispalkkaus. Tehtävät eroavat Natossa. Osalle tulee pitkiä työpäiviä, päivystyksiä ja harjoituksia. Jos palkkausasiaan ei saada nopeasti hyvää ratkaisua, niin uhkana on samanlainen tilanne kuin sotilaallisessa kriisinhallinnassa: kiinnostus laskee.

Oppikurssit ovat upseereille tärkeä osa uralla etenemistä. Puolustusvoimat on nyt uudistamassa erityisesti yleisesikuntaupseerikurssia. Oppikursseilla tulee olla kannustimia. Porkkanoita voidaan hakea – kurssin aikaisesta ja jälkeisestä – palkkauksesta sekä henkilöstösuunnittelusta. Moni nuorempi yleisesikuntaupseeri on tuonut esille tarpeen katsoa tulevia tehtäviä kyvykkyyksien ja halukkuuksien mukaisesti.

Siirrot ovat osa uraa, mutta niihin pitäisi saada vaikuttaa itse paremmin. Urapolkuja olisi hyvä muodostaa myös alueellisesti, jolloin perheelliselle annetaan paras mahdollinen tuki.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita