Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

1/2023 Edunvalvonta

Työaikalain uudistus on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan

Sotilaiden työaikalain uudistaminen – tämän on löydyttävä hallitusohjelmasta. Kirjaus, että sitä muka edistetään joillakin korulauseilla, ei enää riitä. Kirjauksen on oltava konkreettinen ja ymmärrettävä niin, että siitä ei pääse lipeämään kepulikonstein.

Työaikamuotona nykyinen sotilaallinen harjoitus on reliikki. Sopimuksen kohtana sitä rikotaan jatkuvasti. Esimerkkeinä valmiudelliset yllättävät harjoitukset sekä jopa ulkomailla annettava koulutusapu, jossa yhtäkkiä joku keksii, että osa työstä tehdään sotaharjoituksina.

Miksi? Siksi, että se on halvempaa, eikä työaikaa ko. päiviltä lasketa kuin se kuuluisa kahdeksan tuntia. Kyseiset harjoitukset eivät ole toimintasuunnitelman mukaisia eikä koulutusavun johtovaltio tunnista eroa koulutusviikkojen välillä.

Kyseinen sopimus erityistyömuotona on kokonaisuutena joutunut työnantajan ylikävelemäksi. Nyt pitää irrottaa kahleet ja sopia uudelleen, muutoin on pakko ottaa käyttöön järeämmät toimenpiteet, joilla ongelmaan haetaan ratkaisu.

Upseeriliiton ja muiden järjestöjen on laitettava asiassa uusi vaihde silmään ja tarjottava vaihtoehdot. Nykyinen tilanne johtaa pian lukuisiin erimielisyyskäsittelyihin jopa työtuomioistuimessa. Siellä ei lopulta kukaan voita, mutta sopimusten kanssa sählääminen loppuu, kun saamme oikeuden kannan asiaan.

Työaikasuojelun kehittämiseksi olemme viimeisten vuosien aikana tuottaneet paljon materiaalia, osallistuneet asiaa käsitteleviin tilaisuuksiin, käyneet keskusteluja virastoissa ja päättäjien kanssa. Olemme esittäneet neuvotteluja, myös puolustusministerin kysymykseen, voitaisiinko asiassa neuvotella, vastasimme kyllä. Mitä on jäänyt puuttumaan?

Työaikasuojelun kehittämisen vastustajien argumenttina on ollut se, että resurssit eivät mahdollista uudistamista.

Vastaus on se, että eri syistä kehittämistä ei nähdä mahdolliseksi. Politiikka on tämän totaalisen kieltämisen liturgian niellyt. Tämänhetkisellä puolustuksen valtapuolueella ei ole ollut intressiä puolustaa Puolustusvoimien henkilöstöä kaikkien henkilöstöjärjestöjen vaatimuksista ja esityksistä huolimatta. Eikö ole osaamista ja kykyä ratkaista tai edes edistää asiaa?

Se, että Puolustusvoimien henkilöstö on mukautunut aina uusiin haasteisiin ja ratkaissut ongelmat, myös ajankäytössä ja aina lopulta työpistetasolla, on pelastanut koko järjestelmän. Se henkilöstö, joka ratkaisee lisääntyneen työkuorman haasteet, kykenee kyllä suunnittelemaan palauttavia vapaapäiviä työaikajaksoihin. He ovat ammattilaisia.

Upseerien jäsenkysely kertoo asiat, jotka ovat upseereille tärkeitä. Kotimaan töissä työaika ja palautuminen nousevat kärkeen. Haluamme asiaan ratkaisun ja suorituskykyisen henkilöstön. Määrä ei korvaa laatua, mutta kyllä henkilöstömäärissäkin on puutteita, ellei jostakin tällä hetkellä lakisääteisestä tehtävästä luovuta.

Tulevan hallituksen on ymmärrettävä vastuunsa ja luotava turvallisuuden tekijöille mahdollisuus suorituskyvyn ylläpitoon.

Mitä jos joudumme konfliktiin tai jopa sotaan lähivuosina? Koulutamme edelleen varusmiehiä ja reserviläisiä sekä hoidamme valmiuden ylläpidon. Natokin kuuluu jo peruskuormaan, siihen valmistaudutaan täyttä häkää. Henkilöstö on todella motivoitunutta tekemään kaiken. Seuraukset voivat olla todella ikäviä, ellemme pysty hallitsemaan peruskuormaa. 

Puolustusvalmiuden materiaalista valmiutta kehitetään hyvin. Henkilöstöasioissa pitää löytää mahdollisuuksia tukea tätä työtä eikä etsiä vain rajoitteita.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.