Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2021 Edunvalvonta

Työaikasuojelussa ratkaisun paikka

Palloa potkitaan kulmuriksi

Olemme jatkaneet jäsenkyselymme tuloksien perusteella upseerien työaikasuojelun kehittämistä. Tähän saakka yhteistyökumppaneina ovat olleet ainoastaan Akava ja Päällystöliitto. On selvää, että ongelma ei ratkea ilman yhteistyötä myös työnantajan ja laajemmin valtiotyönantajan kanssa.

On korostettava, että upseerien työaikasuojelun puutteissa rauhan ajan työssä ei ole kysymys vain muutaman yksilön kokemasta uupumuksesta, vaan ikivanhan järjestelmän jälkeenjääneisyydestä. Kysely on myös analysoitu liiton ulkopuolella.

Upseeriliitto haluaa kertoa yhdessä Päällystöliiton ja Akavan kanssa, että työtä ei voi teettää enää niin, että siitä ei kerry vastikkeellista vapaata. Kyselymme kertoo, että viikonloppu harjoitusten välissä ei riitä palautumiseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että seuraavaan viikkoon lähdetään alipalautuneena ja palautuminen jatkuu työtä tehden. Kun ollaan meripalvelun tehtävissä tai sotilaallisessa harjoituksessa, ovat ne erinomaisen huonoja paikkoja palautumiseen.

Tukea eduskunnasta

Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyV) on korostanut mietinnössään, että erityispalvelussa työhön sidonnainen aika voi muodostua kohtuuttomaksi ja Puolustusvoimien työaikalaki on tarkoitus ajantasaistaa. Eduskunnan puolustusvaliokunta (PuV) on puolestaan todennut mietinnössään, että nykyinen säädöspohja on selvästi vanhentunut ja asettaa sotilaat huonompaan asemaan. Useat edustajat ovat ottaneet myös henkilökohtaisesti kantaa, että ongelmasta on päästävä eroon.

Lausunnot

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat ottaneet kantaa lainsäädännön uudistamiseksi:

www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TyVM_17+2018.aspx

www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PuVL_4+2020.aspx

Asia on potkittu kulmuriksi

Virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittiin johtavien virkamiesten määrän vähentämisestä. Se oli hyvä asia, joka liittyy työaikasuojelun parantamiseen. Tämä oli kuitenkin vain yksi askel eteenpäin. Halusimme neuvotella asiasta myöskin sotilaallisen harjoituksen ja meripalvelun työajan osalta. Neuvottelut kariutuivat siihen, että puolustusministeriöllä ei ollut rahoitusta eikä myöskään neuvotteluoikeutta ratkaisun tekemiseen. Tätä taustaa vasten työaikasuojelun kehittämisen siirtäminen tarkennetun virkaehtosopimuksen neuvotteluun oli itse asiassa pallon pelaamista kulmuriksi. Toisin sanoen poliittista peliä, jolla pelataan aikaa. Yleisen työaikalain uudistuksessa rahoitusta ei tarkasteltu lain uudistamisen yhteydessä ja jollakin ihmeellisellä keinolla sitä seurataan osana valtiontalouden kokonaisuutta jälkikäteen.

Kuka ottaa vastuun?

Tilanne on tällä hetkellä erikoinen: Valtio ei halua uudistusta, eduskunnassa olisi halua, mutta asia junnaa, koska vastuun ottajaa ei tunnu löytyvän. Rahoitus taitaa olla se uudistamisen akilleen kantapää ja kaikkien osapuolten tiedossa jo silloin, kun sotilaat potkittiin ulos yleisen työaikalain uudistamisen piiristä.

Kukaan ei varmasti siis tiedä, jatketaanko peliä kulma- vai maalipotkulla. Hankalalta tuntuvia asioita ei todellakaan kannata siirtää utuiseen tulevaisuuteen, koska ne löytyvät aina edestäpäin.

Kun sotilaiden työaikasuojelun kehittämisestä ei ole haluttu neuvotella, on vaikea kuvitella, että olisi olemassa jotain muuta ihmetemppua, kuin päivittää Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta vuodelta 1970 ja korjata siinä olevat puutteet.

Ratkaisu on löydettävissä

Olemme esittäneet asiaan ratkaisua: työaikamerkinnät on saatava vastaamaan nykypäivää ja työstä on kerryttävä palauttavaa vapaata. On huolehdittava, että viikkolepo huomioidaan myös harjoitusten osalta.

Jalka on saatava pois jarrulta ja asia eteenpäin, jotta määrältään liian vähäinen sotilashenkilöstömme jaksaisi työssään maanpuolustuksen kehittämiseksi. Pidemmällä aikavälillä henkilöstötilanteeseen on saatava kehitystä ja työntekijöiden työn tekemiseen ja henkilökohtaiseen elämään on saatava oikea balanssi.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.