Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2023 Edunvalvonta

Ulkomaan tehtäviin tarvitaan yhdenvertaisuutta

Upseeriliitto ei ole työnantajan vastustaja. Tuomme neuvottelupöytään jäseniemme esiin tuomia epäkohtia. Haluamme päästä tulokseen, jossa työnantaja kohtelee työntekijöitään reilusti ja yhdenvertaisesti. Tämä on myös työnantajan etu.

Kävin Pääesikunnassa kertomassa ulkomaan tehtävien palvelussuhteen ehdoista, ja siitä mitä kehitystarpeita niissä mielestämme on. Kuulijakuntana minulla oli ulkomaan tehtäviin lähtijöitä sekä niissä jo palvelevia sekä palaavia. Puhuin lyhyesti ja puolet minulle annetusta ajasta varasin kysymyksille ja keskustelulle.

Esiin nousi jo liiankin tuttu aihe; lähetettyjen ja komennettujen eri korvausperusteet. Upseeriliitto oli mukana työryhmässä ulkomaan tehtävien palvelusuhdenormia päivitettäessä vuonna 2014. Tuo epäsuhta jäi silloin normiin, vaikka silloin parhaamme yritimmekin. Laki, asetukset ja EU-määräykset estivät sopimasta asioita paremmin.

Tämän jälkeen olemme toistuvasti työnantajalle viestineet, että yhdenvertaisuuden vuoksi asiat on saatava korjattua. Vuonna 2021 normia päivitettiin ja henkilöstöjärjestöiltä pyydettiin vain lausunnot ilman työryhmäkäsittelyä. Neuvottelemaan asiassa ei päästy koska tämä normi ei ole virkaehtosopimusasiaa.

Samassa asemapaikassa, jopa samassa toimitilassa palvelevilla upseereilla korvausperusteet ovat erilaiset. Suurin ero on perheellisillä virkamiehillä, joilla perhe lähtee mukaan. Räikeimpänä esimerkkinä lasten päivähoidon kustannukset. Toiselle korvataan lähes kokonaan ja toiselle ei euroakaan. Kahden vuoden komennuksella syntyisi 25 000 euron kustannukset itse maksettavaksi.  Tämä ongelma  laittaa virkamiehen miettimään onko ulkomaan tehtävään mahdollista lähteä ollenkaan.

Onko lähetettyjen lapsi tärkeämpi kuin komennetun? Esimerkiksi lapsen päivähoitokulujen korvausperiaatteessa voi olla eroja, vaikka palveluspaikka olisi virkamiehillä sama.

Ruotsissa asia on paremmin. Virastosta ja henkilöstöryhmästä riippumatta kaikille sovelletaan yhtä sopimusta. Suomen Natoon liittyminen avaa meille mahdollisuuden korjata asioita. Korjattava asia on sitä kokoluokkaa, että se vaatii ministeriötason yhteistyötä. Heillekin asia on ajankohtainen, sillä myös ministeriöiden virkamiehiä on tarve saada ulkomaan palvelukseen enenevässä määrin. Kunnossa olevat palvelussuhteen ehdot ovat rekrytointikysymys.

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita