Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

5/2023 Edunvalvonta

Upseeriuran vetovoima on säilytettävä

Nordic Officers Alliance – NOA kokoontui Suomessa syyskuussa.

Työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kannustavat palvelussuhteen ehdot ja työssäjaksamisen turvaaminen ratkaisevat, jatkaako upseeri uraansa puolustusvoimissa.

”Sotilasurasta luopuminen ja hakeutuminen töihin armeijan ulkopuolelle vaarantavat maanpuolustuksen suorituskyvyn.” totesivat pohjoismaiset upseerien edunvalvontajärjestöt yhteisesti.

Lue juttu Sotilasaikakauslehdestä => https://www.e-julkaisu.fi/sotilasaikakauslehti/5-2023/#pid=14

NOA:n yhteinen lausunto luettavissa => https://upseeriliitto.fi/nordic-officers-association-noas-statement-challenges-with-retaining-personnel/

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita