Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2021 Edunvalvonta

Uudistuksia ja parempaa jäsentukea

Upseeriliiton uusi strategia jalkautuu

Upseeriiiiton tehtävänä on palvella jäsentensä etua. Palvelussuhteen ehtojen neuvottelujen rinnalla ja ehkäpä merkittävimpänä palveluna, jonka vain jäsen saa, on oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Työtehtäviin liittyvissä asioissa työnantaja ei lähtökohtaisesti huolehdi työntekijänsä oikeudellisesta avusta niissä tilanteissa, joissa työntekijän epäillään rikkoneen annettuja määräyksiä, ohjeita tai jopa lakia.

Upseeriliiton oikeusturvavakuutukseen on neuvoteltu lisäturvaa, jonka perusteella myöskin evp- upseerit työskennellessään muualla työntekijänä, kuin Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palveluksessa, voivat saada vakuutusturvan työtehtäviinsä liittyen.

Panostamme oikeudellisiin palveluihin

Haluamme tukea jäsentämme työhön liittyvissä oikeusturva-asioissa laadukkaasti.
Asianajotoimisto Lindell on liiton pitkäaikaisin kumppani ja tärkeä sellainen jatkossakin. Tapausmäärien kasvaessa sekä monimuotoistuessa osoitamme palvelua tarvittaessa myös muille palveluntuottajille.

Tärkein tieto jäsenelle on tunnistaa Upseeriliiton oikeusturvan yhteyspiste, joka on Upseeriliiton toimisto ja siellä neuvottelutiimi neuvottelupäällikkö Kari Nousiaisen johdolla. Ottamalla yhteyttä sekä Kariin, että pääluottamusmiehiimme, saa jäsen nopeasti tarvitsemansa tuen.

Akavalle uusi vakuutuskumppani

Akava on kilpailuttanut vakuutusyhtiöitä puitesopimuksen solmimiseksi. Valituksi tuli Chubb, joka aloittaa liittokohtaiset neuvottelut palvelutarpeista tulevan syksyn aikana. Akavan päätös ei sido jäsenjärjestöjä, vaan antaa niille mahdollisuuden neuvotella palvelutarpeista. Akavalaisilla järjestöillä on jäsenrakenteensa perusteella myös erilaiset tarpeet jäsenistön vakuutustarpeiden tyydyttämiseksi.

On selvää, että Upseeriliitto tarvitsee kumppanin, joka on luotettava ja ymmärtää ensisijaisesti upseereiden viranhoitoon liittyvät erityispiirteet ja tarpeet sekä Puolustusvoimissa, että Rajavartiolaitoksessa. Tällöin ehdottomasti tärkein asia on jo aikaisemmin mainittu oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Teemme asiassa myös yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Verkkosivu-uudistus etenee

Olemme tehneet töitä kevään ja kesän aikana uusien verkkosivujen aikaansaamiseksi.
Tavoitteena on avata sivut ja siellä olevat palvelut syyskuun alussa. Uskomme, että lopputulos on hyvä ja sivujen käytettävyys paranee. Uusien verkkosivujen avulla viestintämme saavuttaa kohderyhmät aiempaa houkuttelevammalla tavalla. Sivut tulevat jakautumaan julkiseen ja jäsenosioon. Jäsenosioon edellytetään kirjautumista. Jäsensivuille tuotamme muun muassa perustietoa jäsenille- paketin sekä ohjeen oikeudellisten palveluiden käytöstä.

Tiedotamme verkkosivujen käyttöönotosta tarkemmin ja toteutamme tarvittavia päivityksiä sekä omien havaintojemme, että saamamme palautteen perusteella.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.