Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2022 Edunvalvonta

Valmiutta joka hetki

Puolustushaarojen ja toimialojen valmiudelliset tehtävät eroavat toisistaan. Yhteisesti käytössä olevat varallaolokorvaukset eivät toimi kaikissa tapauksissa. Varallaolojärjestelmä on pakko rakentaa.

Upseeriliitto tekee vuosittain kahdesta neljään jäsenkyselyä kartoittaakseen jäsentensä näkemyksiä ajankohtaisista edunvalvonnan asioista. Maaliskuussa kysyimme muun muassa, miten edustettavat kokivat lisääntyneiden valmiudellisten tehtävien vaikuttaneen työaikaan ja varallaoloon. Vastaajista 87 prosentin mielestä varallaolojärjestelmää pitää kehittää. Kiitämme vastauksista.

Työnantajalle Upseeriliitto on jo alkutalvesta esittänyt tarpeen neuvotella päivystys- ja varallaolokorvauksista. Jäsenkyselyn vastauksenne tukevat meitä tulevissa neuvotteluissa.

Perhe-elämä joutuu valmiudessa koetukselle

Venäjän aloittaman Ukrainan sodan takia Puolustusvoimien valmiustila on ollut kohotettuna. Kyselyn vapaa sana-osiossa nousi esiin henkilöstötilanne. Henkilöstövajeen vuoksi meillä ei ole resursseja työskennellä työvuoroissa siten, että riittävä lepo ja palautuminen kotona olisi kaikkien kohdalla suunnitelmallista. Varallaolo rajoittaa erityisesti perheellisten vapaa-ajan harrastuksia ja matkoja.

Työssäkäyntialueesta riippuen työmatkaankin voi kulua yli tunti. Tällöin vapaamuotoinenkin varallaolo on käytännössä sidottua varallaoloa. Erityisesti reppureilla varallaolon paikallaolovelvoite (1–2 tuntia) hankaloittaa perhe-elämää, estäen käytännössä matkustamisen vapaapäivinä virkapaikkakunnalta kotipaikkakunnalle.

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita