Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2022 Edunvalvonta

Vapaa hakeutuminen ei toimi Rajavartiolaitoksessa

Tehtävien täyttämisessä virkaurakursseilla ja osaamisen kehittämisellä on perinteisesti katsottu olevan ohjaava merkitys Rajavartiolaitoksessa. Samaan kokonaisuuteen on katsottu kuuluvan myös henkilöstön vapaa hakeutuminen avoinna oleviin tehtäviin.

Vapaa hakeutuminen tehtäviin ei valitettavasti Rajavartiolaitoksessa toteudu käytännössä.

Tehtävät eivät tule avoimeen hakuun edes viraston sisällä. Kyseessä on puhtaasti upseereita koskeva ongelma, joka ei rajoitu ainoastaan hallintoyksiköiden sisäisiin siirtoihin.

Rajavartiolaitoksen yksityiskohtaisen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai tehtävän täyttäminen tai muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten on tehtävän määräyksistä pääsääntöisesti löytyvä siirron peruste. ”Siirretään hakemuksestaan”, on perusteena sellainen, jota todella tiheällä kammalla joutuu etsimään.

Ongelman syynä ei ole vaikeus löytää avautuvaan tehtävään halukkaita ja oikean koulutusvaatimuksen omaavia henkilöitä. Syyt tähän pääsääntöiseen menettelytapaan ovat jossakin syvemmällä organisaatiossa.

Velvoitteet ja vaatimukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin. Erityisistä kelpoisuusvaatimuksista Rajavartiolaitoksen virkamiesten osalta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Rajavartiolaitoksen virkamiestä koskee korostunut käyttäytymisvelvoite. Rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva virkamies on lakiin perustuen siirtovelvollinen.

Suhteessa Rajavartiolaitoksen virkamieheltä vaadittaviin erityisiin kelpoisuusvaatimuksiin ja lakisäteisiin velvoitteisiin liittyen olisi korostuneesti huomioitava, että rajoitteita ei luotaisi työnantajan toimesta lisää. Rajoitteita, jotka organisaation sisällä koskevat jopa Rajavartiolaitoksen tehtäviin hakeutumista.

Työnantajalta tarvitaan rohkeutta ja avoimuutta tehtävien täyttämiseen vapaaseen hakeutumiseen perustuen. Henkilöstö on voimavara ja sitä pitäisi kuunnella enemmän palveluksen asianmukaiseksi järjestämiseksi.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.