Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Venäjällä kaikki on valtapolitiikkaa

Politiikan rakenteissa tunnistetaan erillisiä politiikan aloja tai sektoreita, joista perinteisiä ovat ulko-, sisä-, puolustus-, koulutus-, sosiaali-, talous-, maatalous-, terveydenhuoltopolitiikka. Politiikkakäsitteen alla ovat myös teollisuus, energia, ympäristö, ilmasto, liikunta ja urheilu, viestintä, tutkimus, ihmisoikeudet jne. Kunkin maan ministeriörakenne ilmentää noita politiikkasektoreita. Kullakin poliittisella sektorilla tehdään poliittisia ohjelmia ja strategioita sekä toteutetaan politiikkatoimenpiteitä.

Venäjällä hallinnon rakenne on periaatteessa vastaava kuin länsimaissa. Venäjällä valtionjohto määrittelee Venäjän kansallisen turvallisuuden tavoitetilan sekä Venäjän strategiset päämäärät ja tavoitteet, joita se ajaa ulko- ja turvallisuuspolitiikallaan. Venäjän yhteydessä puhutaan voimaministeriöstä, joihin luetaan turvallisuuspalvelu, poliisi ja armeija. Länsimaissa emme aina ymmärrä, että Venäjällä valtapolitiikka ohjaa kaikkea poliittista toimintaa. Pyrimme Venäjän kanssa vuorovaikutukseen eri politiikkasektoreilla usein unohtaen, että kaiken takana ja perustana on hallinnon valtapolitiikka.

Esimerkkejä on paljon. Tällä hetkellä esillä on ollut Venäjän halu jakaa Sputnik-rokotetta länsimaihin. Kysymys ei ole sosiaali- ja terveyspolitiikasta tai auttamisesta vaan halusta tehdä sillä valtapolitiikkaa. On syntynyt uusi käsite: rokotepolitiikka.

Venäjän harjoittama valtiojohtoinen doping ei ole ensisijaisesti urheilupolitiikkaa vaan valtapolitiikkaa, jonka tavoitteena on kansallistunteen kasvattaminen tukemaan nykyhallintoa.

Viestinnän alalla Venäjän viranomaiset ovat haastaneet Facebookin, Googlen, Twitterin, Telegramin ja TikTokin oikeuteen perustuen uuteen lakiin, joka kieltää sosiaalisen median alustoja jakamasta ”laitonta” sisältöä mielenosoituksista. Maan viestintäpolitiikkaa ohjaa valtapolitiikka, joka pyrkii estämään hallinnon arvostelun. Venäjän pyrkimys irrottaa internetin venäläinen segmentti Runet verkosta on osa valtapoliittisia pyrkimyksiä.

Nord Stream 2 kaasuputki on myös osa Venäjän valtapolitiikkaa. Venäjä haluaa vahvistaa Euroopan energiariippuvuutta ja samalla välttää maanpäällisen putken aiheuttamia transitomaksuja ja poliittisia sitoumuksia.

Koulutus- ja tutkimuspolitiikka Venäjällä on myös alisteinen valtapolitiikalle. Presidentti Putin on ehdottanut Wikipedian korvaamista Venäjän omalla suurella tietosanakirjalla. Uusimman lakiehdotuksen mukaan kielletään ”anti-venäläinen propaganda” koulutuksessa ja tieteen tekemisessä. Toteutuessaan laki asettaisi yliopistot ja koululaitoksen viranomaisten tiukkaan kontrolliin. Laki myös vaatii yliopistoja hakemaan viranomaisilta lupaa ulkomaiseen yhteistyöhön. Myös tieteelliset julkaisut asetettaisiin etukäteiskontrolliin.

Aleksei Navalnyi ei Venäjällä näyttäydy ihmisoikeuspolitiikan näkökulmasta vaan ainoastaan valtapolitiikan näkökulmasta. Navalnyi on tällä hetkellä suurin uhka vallanpitäjille, siksi hänet on vaiennettava tavalla tai toisella.

Venäjällä valtionjohto tuo näkemyksensä Venäjän politiikan toteutusperiaatteista parlamentaariselle päätöksentekojärjestelmälle, joka toteuttaa sitä valtapolitiikan näkökulmasta. Päätökset toimeenpannaan eri tasoilla Venäjän valtapoliittisten intressien mukaisesti.

Martti Lehto

Päätoimittaja

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita