Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

1/2022 Edunvalvonta

Yläkerran kestävyys puntarissa

”Uusi normaali” tuli ja meni”

Ennalta arvaamattomat tapahtumat yhteiskunnassa, kuten COVID-19 pandemia on hyvä esimerkki siitä, että kaikki asiat yhteiskunnassamme eivät ole hallittavissamme. Pandemian jälkeinen ”uusi normaali” odottaa edelleenkin tuloaan. 

COVID-19 pandemia on pakottanut yhteiskunnan tarkastelemaan omia toimintojaan kriittisellä tavalla ja pakottanut niin valtion kuin yksityisenkin sektorin hiomaan toimintojaan siten, että virastojen toiminnot ja työskentelymallit ovat kriisin kestäviä ja pandemiatilanteeseen sopivia. Joustavat työaikamallit ja niiden kehittyminen on ollut pakon sanelemaa virastojen siirtyessä laajennettuun etätyömalliin. Samalla se on pakottanut virastot tarkastelemaan omia työnteon mallejaan ja vastaamaan työnteon tapojen muutokseen. Paras esimerkki tästä on etätyösopimusten uudistaminen ja päivittäminen nykytilaa vastaavaksi.

Pandemiatilanteen pitkittyessä yksittäisen työntekijän työssäjaksaminen on koetuksella. Nyt kun pandemian pakottamana olemme saaneet uudistettua työnteon tapoja, seuraava ongelma on jo edessämme. Yksittäisen virkamiehen työssäjaksaminen ja työkyvyn varmentaminen tulee olla korostuneessa asemassa.

On tärkeää, että työyhteisössä viestitään selkeästi millaisia työkykyä ylläpitäviä toimintatapoja kannattaa noudattaa, mitä tukea ja apua on työssäjaksamiseen saatavilla. Lisäksi on erittäin tärkeää tuoda esille työterveydenhuollon tarjoamat palvelut. Tärkein kokonaisuus työssäjaksamisen osalta on kuitenkin sosiaalisen kanssakäymisen vajeen täyttäminen. Se on asia johon me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa. Työyhteisön sisäinen yhteydenpito, valmentavat keskustelut ja henkilökohtainen kanssakäyminen, vaikka niinkin vanhanaikaisella menetelmällä kuin puhelimella tänä modernin teknologian aikakautena saattaa olla jollekin henkilölle arvokkaampaa kuin arvaammekaan.

Pidetään edelleen huolta toisistamme!

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.