Siirry sisältöön

Valtion virka- ja työehtosopimuksia ryhdytään neuvottelemaan kokonaan uusiksi

18.1.2023

Valtion tämän vuoden palkankorotuksista ei ole saavutettu neuvottelutulosta. JUKOn, Ammattiliitto Pron, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Valtion työmarkkinalaitoksen 12. joulukuuta alkaneet neuvottelut on tähän asti käyty kuluvan vuoden palkankorotuksista.

Viimeksi osapuolet tapasivat keskiviikkona 18. tammikuuta. JUKOn va. toiminnanjohtaja ja valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo kertoo, että neuvottelujen muoto muuttuu nyt.

– Koska kuluvan vuoden palkkaratkaisua ei ole syntynyt ja koska valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun, ryhdymme neuvottelemaan sopimusta kokonaan uudelleen.

Seuraavan kerran neuvottelupöytään palataan 3. helmikuuta ja neuvotellaan koko virka- ja työehtosopimuksesta, ei vain palkankorotuksista.

Palkkaneuvottelut olivat osa maaliskuussa 2022 solmittua valtion kaksivuotista virka- ja työehtosopimusta. Osapuolet sopivat tuolloin, että vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan tammikuun loppuun mennessä.

Sopimuksen irtisanomisaika umpeutui lauantaina 14. tammikuuta, kun valtiovarainministeriö katkaisi yllättäen 78 000 työntekijän palkkaneuvottelut. Palkansaajajärjestöt ovat nyt pakotettuja irtisanomaan keväällä solmitut sopimukset.

Neuvottelujen katkaiseminen vastuutonta nykyisessä turvalisuustilanteessa

Sotilaat puolustavat eturintamassa suomalaisten turvallisuutta. Vakautta tarvitsevat myös sotilaat, joita koskevat virka- ja työehtosopimusneuvottelut olivat jo loppusuoralla. Valtiotyönantaja kuitenkin yllättäen katkaisi neuvottelut, ja nyt valtion virkamiehet ovat ajautumassa sopimuksettomaan tilaan.

-Sotilaat huolehtivat Suomen turvallisuudesta. Valmiuteen on panostettu niin korona-aikana kuin Ukrainan sodan alettua. Työkuorma kentällä on kasvanut merkittävästi. On vastuutonta, jos sotilaista ei huolehdita ja olemme ilman virkaehtosopimusta, kritisoivat Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Aliupseeriliitto yhteisessä tiedotteessaan.

Valtio faktat

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos

Sopimus | Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Markku Kojo (JUKO) ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL)

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 78 000:ta palkansaajaa. Heistä yli puolet työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Mikä JUKO?

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Olemme yhdistysten yhdistys: JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa.