Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

1/2022 Edunvalvonta

Erillään asumisen sietämätön keveys

Muutto- ja siirtosopimuksen kehittäminen on ollut neuvottelutavoitteidemme joukossa jo usean vuoden ajan. Pandemia-ajan mukana lisääntyneet ja muutoinkin nykyaikaa edustavat etä- ja hajautettu työ asettavat uusia haasteita muutto- ja siirtosopimuksen kehittämiselle. 

Normaalioloihin palattaessa käyttöön otettava uusi joustavien työaikamuotojen ohje antaa Puolustusvoimissa mahdollisuuden sopia etätyöstä seuraavasti:

”Hallintoyksikkö voi perustellusta syystä päättää lisätä yksittäisen virkamiehen etä- ja hajautetun työn päivien määrää enintään kahden kuukauden ajaksi kalenterivuodessa. Hallintoyksikössä päätöksen tekee päällikkö tai hänen määräämänsä organisaation taso.”

Kun kyseiseen kahden kalenterikuukauden etä- ja hajautetun työn laajennukseen yhdistäisi vaikkapa kuukauden mittaisen vuosilomajakson, ei ”reppurilla” olisi tarvetta asunnolle virkapaikkakunnallaan kokonaiseen kolmeen kuukauteen. Tästä herääkin kysymys, olisiko muutto- ja siirtosopimuksessa huomioitava tämän kaltainen katko siten, ettei se kuluttaisi perheestään erillään asuvan virkamiehen 36 ja 12 kuukauden erityiskorvausaikaa?

Tilapäinen asunnosta luopuminen ei välttämättä ole helppo ratkaisu, mikäli reppurin asunnon kalusteisiin kuuluu muutakin kuin patja ja vesilasi.  Kuitenkin verrattaessa esimerkiksi asunnon 300-700 euron vuokraa kuvitteelliseen 50 euron vuokraan pienvarastosta jonne kalusteensa saisi tilapäiseen säilöön, niin ratkaisu voisi kallistua pienvaraston hyväksi. 

Tässä lienee pohdinnan arvoinen vaihtoehto ja mahdollisuus todelliseen win-win-tilanteeseen. Kuitenkaan ei pidä unohtaa muita sopimuksen kehittämistavoitteita, kuten esimerkiksi oppikurssilaisten asemaa, tarpeettomien aikarajojen poistamista sekä pysyvän muuton käsitteen erottamista erityiskorvausten maksamisesta sekä kotimatkojen korvaamisesta.

Perheestään erillään asuvat, muistakaa ilmoittaa korvattavista erityiskorvausviikoista uusien määräaikojen mukaisesti tammikuulta 28.2.2022 mennessä ja helmikuulta 31.3.2022 mennessä.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita