Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

Ilmapuolustus Ukrainassa

Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa Ukrainaan ilmasodankäynnin rooli on ollut koko sodan ajan erilaisten analyysien ja arvioiden kohteena. Haasteena on käytettävissä olevan tiedon luotettavuus. Internetin digitaalinen maailma on täynnä mahdollisuuksia tuottaa kuvaa, videoita ja informaatiota taistelukentän syvyydestä. Haaste on seuloa oleellinen epäoleellisesta ja totuudenmukainen disinformaatiosta.

Nykytiedon valossa näyttää siltä, että Venäjä ei ole kyennyt saavuttaman ilmanherruutta Ukrainassa, vaikka sillä oli selkeä ylivoima lentokaluston suhteen. Venäjän ensi-iskun tavoitteena lienee ollut Ukrainan ilmapuolustuksen lamauttaminen ja ilmanherruuden saaminen. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.

Ukrainan ilmavoimat sekä oma ja aseapuna saatu ilmatorjunta-aseistus ovat estäneet Venäjän tavoitteen saavuttamisen: Sen ilmavoimat ei voi toimia vapaasti Ukrainan ilmatilassa. Arvioiden mukaan syy tähän on, ettei Venäjä ole pystynyt eliminoimaan Ukrainan kauaskantoista pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmää. Lisäksi tutkaan hakeutuvia ohjuksia ei ole käytetty Ukrainan tutkajärjestelmien tuhoamiseen.Tämän takia venäläiskoneet käyttävät matalia lentokorkeuksia välttääkseen ukrainalaista pitkän kantaman ohjustorjuntaa.

Matalalla lentäminen vähentää koneen havaittavuutta ja ilmatorjunnan reagointiaikaa, mutta samalla matalalla lentäminen tarkoittaa, että koneet ovat olkapääohjusten ja ilmatorjuntatykkien ulottuvilla. Saksalaisten Gepard-ilmatorjuntavaunujen on kerrottu toimineen tehokkaasti Ukrainassa.

Paperilla Venäjän lentokaluston piti olla teknologisesti Ukrainan vanhaa kalustoa kehittyneempää.

Kuitenkin eri tietojen mukaan venäläisten koneiden tekniikka ei ole ollut aivan kunnossa. Esimerkiksi navigoinnissa lentäjät ovat käyttäneet Garminin GPS-navigaattoria, koska lentäjien mielestä se oli tarkempi kuin koneen omat navigointijärjestelmät.

Ukraina on käyttänyt taistelutapaa, jossa lentokalustoa on hajautettu, millä vältetään lamauttavia ilmaiskuja lentotukikohtiin. Näin on voitu ilmapuolustuksen toimintaedellytykset turvata pitkän aikaa.

Venäjän ilma- ja maavoimien koordinaatio näyttää toimineen huonosti. Ilmavoimat ovat alisteisia maavoimille, mikä näkyy ilmavoimien käyttöperiaatteissa. Onnistunut ilmasodankäynti edellyttää kuitenkin laaja-alaista eri osatekijöiden suunnittelua ja toimintatapojen harjoittelua. Hävittäjien, rynnäkkökoneiden, taisteluhelikoptereiden ja ohjusten käyttö vaatii tarkkaa suunnittelua ja operaatioiden johtamista.

Vaikuttaa siltä, että Venäjän ilmasodankäynnin heikkoa tulosta eniten selittävä tekijä on ilmavoimien heikko koulutustaso. Arvioiden mukaan venäläisten lentäjien vuotuiset lentotunnit jäävät alle länsimaisten lentäjien, mikä varmasti vaikuttaa suorituskykyyn. Venäjä on käyttänyt ilmaoperaatioissa vajaasti koulutettuja ohjaajia. Eräässä Twitter-videossa Su-34-koneet iskevät kohteeseen erittäin matalalla ja pommit osuivat hyvin kauas kohteesta.

Ainakin yksi opetus Ukrainan sodasta on, että sotilaiden osaamisesta on huolehdittava – osaaminen taistelukentällä on ratkaisevaa.

Martti Lehto

Päätoimittaja

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita