Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2023 Edunvalvonta

Nato-palvelussuhteen ehdoista ei ole vieläkään sopimusta

Suomi on Naton jäsen, mutta oma henkilöstö odottaa selkeää sopimusta.
Neuvottelut Nato-tehtävien palkkauksesta, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista ovat tätä kirjoitettaessa vielä kesken.

Upseeriliitto tavoittelee Nato-tehtävien palvelussuhteen ehtojen määrittämisen yhteydessä aikaisempaa selkeämpää ratkaisua ja yksiä kannustavia ehtoja aiempien ehtojen sijaan, joissa ns. lähetettyjen ja komennettujen virkamiesten ehdot ovat olleet erilaiset. Näihin palvelussuhteen ehtoihin kuuluvat muun muassa muutto- ja asumiskustannusten sekä kotimatkojen korvaamiset.

Elämäntilanteita on erilaisia, ja niiden suhteen on huomioitava se, ettei virkamiehen perhe asu välttämättä kohdemaassa koko komennuksen ajan. Elämäntilanteen muuttumisen varalta myös ehdoissa on oltava jouston mahdollisuus. Tällainen jousto voisi olla esimerkiksi korvattavien kotimatkojen lisääminen tilanteessa, jossa virkamiehen perhe palaakin kesken komennuksen kotimaahan. 

Palkan pitää olla kannustava

Palkkauksen kannustavuus verrattuna kotimaan palkkaukseen on tärkeää. Toinen, jopa tärkeämpi kysymys on se, miten kyseisten tehtävien palkkauksessa huomioidaan erilaiset normaalista viikkotyöajasta poikkeavat velvoitteet kuten harjoitukset, valmius, päivystykset ja varallaolotehtävät. 

Upseeriliiton näkemyksen mukaan näiden kaikkien on kuuluttava palkkaukseen kuten kotimaassakin, ja vähintään vastaavilla ehdoilla kuin Puolustusvoimien työaikasopimuksessa. Emme näe järkevänä vaihtoehtona tasapäistävää kokonaispalkkausta, jossa kaikille maksettaisiin peruspalkan päälle kiinteä ylimääräinen osuus, koska se ei huomioisi tehtävien erityispiirteitä. Sekä työaika ja -kuorma voi vaihdella hyvinkin paljon eri tehtävien välillä. Joku voisi kutsua edellä mainittua myös oikeudenmukaisuudeksi. 

On välttämätöntä, että työnantajaosapuolen ja henkilöstöjärjestöjen on tarkasteltava yhdessä sekä palkkauksen, että muiden edellä mainittujen ehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja toteumaa. Tarkastelut on tehtävä säännöllisin väliajoin, jotta niissä mahdollisesti olevia epäkohtia pystytään korjaamaan mahdollisimman pian. Myös tehtäviin sijoittuneen henkilöstön on saatava antaa palautetta sekä tehtävissä ollessaan että kotiin palaamisen jälkeen, jotta myös heidän äänensä tulee kuuluviin ehtoja kehitettäessä.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita