Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2022 Edunvalvonta

Soveltamiskäytäntö huojuu

Ohjetta joustavista työaikamuodoista pitää noudattaa.

Joustavat työaikamuodot Puolustusvoimissa päivitettiin viime vuonna. Parannukset eivät olleet silti riittäviä etä- ja hajapäivien osalta. Henkilöstöjärjestöt esittivät jo aiemmin tuntuvampia parannuksia muun muassa etä- ja hajatyöpäivien sekä saldovapaiden määrään. Kentältä kuuluu kuitenkin kummia nyt, kun ohjeen ehtojen käytännön toteutukseen on päästy.

Tiukempia rajoituksia käytettävien etä- ja hajatyöpäivien määrän suhteen on asetettu paikallisesti ohjeesta huolimatta ja kahden kalenterikuukauden rajoittamattoman etätyön mahdollisuutta on evätty jopa kokonaan.

On vaikea ymmärtää niitä esimiehiä, jotka rajoittavat joustavien työaikamuotojen käyttöä vain pitääkseen alaisensa ympärillään. Tämän kaltainen toiminta aiheuttaa tilanteita, jossa virkamies matkustaa työpaikalleen osallistuakseen työpäivänsä aikana vaikka vain kahteen verkkokokoukseen. Kokouksien toteuttaminen verkossa on hyvä asia muun muassa virkamatkoista aiheutuvien kustannusten ja ajan säästämiseksi. Mutta samoihin verkkokokouksiin voitaisiin yhtä hyvin osallistua myös etänä.

Ohjetta pitää noudattaa. Pandemia-ajan päätyttyä voidaan olla taas lähityössä. Joustavuuden rajoittaminen vain periaatteen vuoksi ei silti vaikuta järkevältä. Pitäisi olla vankat perustelut sille, miksei virkamies voi käyttää ohjeen mukaisia etä- tai hajapäiviä (12 kpl) kuukaudessa, tai kahden kuukauden rajoittamatonta etätyötä työtilanteen sen mahdollistaessa.

Esimiehiltä edellytetään nyt joustavuutta, jotta saamme aidon mahdollisuuden jatkokehittää joustavien työaikamuotojen käyttöä nykyisen ohjeen mukaisesti. Siihen olemme työnantajan suuntaan sitoutuneet.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.