Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2022 Edunvalvonta

Strategiasta käytännön toimiin

Olennainen asia henkilöstöstrategiassa pitäisi olla konkretiaan pyrkiminen 2020-luvun hengessä.

Puolustusvoimien uuden Henkilöstöstrategian (HESTRA) luonnos on nyt lausuntokierroksella henkilöstöjärjestöillä ja hallintoyksiköissä. Yhteisenä tavoitteena henkilöstöjärjestöillä ja työnantajalla on oltava Puolustusvoimien houkuttelevuuden ja työnantajakuvan parantaminen työmarkkinoilla, jossa kilpailu parhaista tekijöistä on yhä kovempaa. Tämä koskee kaikkien henkilöstöryhmien rekrytointia. 

Tärkeimpiä kehitettäviä asiakokonaisuuksia ovat:

Henkilöstön määrä ja työssä jaksaminen

Henkilöstön määrää on lisättävä, jotta työssä jaksamista pystytään tukemaan. Jo olemassa olevan henkilöstöpulan ja tulevan liittoutumisen myötä Puolustusvoimien nykyisellä henkilöstöllä on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta selvitä kaikista tulevista tehtävistä

Sotilaiden työaikakysymys

Sotaharjoituksen ja meripalvelun noin 8 tunnin työaikamerkintä 24 tunnin ajasta työnantajan käytössä ei kerta kaikkiaan kestä päivänvaloa yhtään pidempään. Ympärivuorokautisesta työstä tehtävä työaikamerkintä on saatava lähemmäksi harjoituksissa ja meripalvelussa todellisuudessa tehtävää työaikaa. Vastaavan kaltaista epäkohtaa ei ole millään muulla alalla, ja se on työssä jaksamisen ja palautumisen takia korjattava. 

Perheestään erillään asuvat

Perheestään erillään asuvien pitkämatkalaisten kotimatkojen korvaamisen ehtoja on kuluneen vuoden aikana heikennetty tavalla, jota on todella vaikeaa käsittää.

Käytännön esimerkkinä tästä on työnantajan käskemä toteutus, jossa perheestään erillään asuvalle Pohjois-Suomessa palvelevalle oppikurssilaiselle hyväksytään korvattavaksi yön yli matkustaminen junalla makuuvaunussa noin 430 euron hintaisella matkalipulla, mutta vastaavasti ei hyväksytä noin 240 euron hintaista lentolippua. 

Lentolipun hinta olisi noin 190 euroa halvempi. Lentäen kotiin matkustaminen säästäisi Puolustusvoimille perheestään erillään asuvan virkamiehen tapauksessa 78 edestakaisesta korvattavasta kotimatkasta koituvien ylimääräisten kustannusten, lähes 15 000 euron lisäksi sotilaalle satoja tunteja lisää vapaa-aikaa perheensä parissa.

Asia on ratkaistavissa alakoulumatematiikan avulla, ja siitä herääkin kysymys, millä tavalla nykyisellään voimassa oleva linjaus valtion varojen sekä virkamiesten vapaa-ajan tuhlaamisesta palvelee ketään.

Tavoitteena kotimatkojen korvaamisen suhteen on oltava matkoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen täysimääräisesti ja myös ajankäytöllisesti järkevällä tavalla. Nykyisen muutto- ja siirtosopimuksen ehdoilla työn tekeminen muuttuu pitkämatkalaisilla todella kalliiksi siinä vaiheessa, kun 78 korvattavaa kotimatkaa on käytetty. Sama koskee myös perheestään erillään asuvan virkamiehen erityiskorvauksia 36 kuukauden jakson päättyessä, koska tehtävän vaihtuminen juuri tasan kolmen vuoden kuluttua ja sen myötä tuleva 12 kuukauden jatko korvauksille ei ole millään muotoa itsestään selvää.

Yhteisenä tavoitteena henkilöstöjärjestöillä ja työnantajalla on oltava Puolustusvoimien houkuttelevuuden ja työnantajakuvan parantaminen.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.