Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2023 Edunvalvonta

Tunnetko luottamusmiehesi?

Jäsenen tuntiessa tarvitsevansa luottamusmiehen apua arjessa, hänen pitäisi tietää miten luottamusmiehensä tavoittaa.

Aloitetaan muutamalla haastavalla kysymyksellä:
Jäsenille: Tunnetko luottamusmiehesi?
Luottamusmiehille: Miten huolehdit siitä, että edustettavasi tuntevat ja tavoittavat sinut?

Luottamusmiehille järjestettävässä koulutuksessa on tuotu esille ajankohtaisten asioiden tiedottamisen merkitystä ja kannustettu luottamusmiehiä sekä paikallisten osastojen edustajia tuomaan ajankohtaisia, niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin asioita jäsenten tietoon Upseeriliiton tiedotteiden sisällön jakamisen avulla. Tiedottamista voidaan toteuttaa myös yhdessä paikallisten osastojen johtokuntien kanssa osastojen kevät- ja syyskokouksissa sekä muissa erikseen järjestettävissä tapahtumissa.

Tämän jutun kirjoittajana käytän mahdollisuuttani antaa erityiskiitokset Kouvolan ja Valkealan osastoille mukavan kesätapahtuman järjestämisestä Kouvolassa juhannusta edeltävällä viikolla. 

Luottamusmiesjärjestelmä toimii kaikilla eri organisaatiotasoilla

Upseeriliitolla on Puolustusvoimissa paikallisia luottamusmiehiä jokaisessa hallintoyksikössä ja käytännössä lähes jokaisella paikkakunnalla, joissa eri hallintoyksiköiden osissa palvelee upseereita. 

Paikallisten luottamusmiesten lisäksi jokaisella puolustushaaralla (maa-, meri-, ja ilmavoimat, PVLOGL sekä PE ja alaiset laitokset) on alueelliset pääluottamusmiehet varapääluottamusmiehineen, maavoimilla suurimpana 2 + 2, joista toisella taistelijaparilla tärkeimpänä vastuualueenaan tehtävien vaativuuden arviointi, ja toisella vastaavasti virkaehtosopimusasiat. 

Keskushallintotasolla, Upseeriliiton tapauksessa liiton toimistolla toimivat päätoimiset pääluottamusmiehet, joita on Puolustusvoimilla kaksi, Tero Pynnönen ja Petri Soppi

Ajantasaiset tiedot luottamusmiehistä löydät kirjautumalla Upseeriliiton kotisivujen jäsenosioon.

Jäseniä kehotamme selvittämään kuka tai ketkä edustavat sinua paikallisella ja puolustushaaratasolla.

Luottamusmiehen tehtävänä on muun muassa valvoa virkaehtosopimusten toteutumista ja osallistua tehtävien vaativuuden arviointiin. Jälkimmäistä tehtävää tullee monimuotoistamaan mahdollinen osallistuminen evp-henkilöstön LTAE-tehtävien arviointiin ESJA-järjestelmässä, sikäli kun asiasta päästään työnantajapuolen kanssa sopuun jo aivan liian pitkään kestäneen selvittelyvaiheen jälkeen. Neuvottelujärjestömme JUKO on tukenut meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa sekä työnantajapuolen ymmärryksen laajentamisessa kiitettävällä tavalla. 

Paikalliset luottamusmiehet aloittavat mahdollisten erimielisyystapausten selvittämisen paikallistasolla, useimmiten henkilöstöalan edustajien kanssa. Mikäli asiaan ei saada ratkaisua paikallistasolla, käännytään tarvittaessa alueellisten pääluottamusmiesten puoleen.

Jos alueellisellakaan tasolla ei päästä yksimielisyyteen, niin päätoimiset pääluottamusmiehet ottavat asian käsittelyyn, ja tapauskohtaisesti se voi päätyä jopa työtuomioistuimeen asti.

Keskushallintotasolta eteenpäin vietävä erimielisyysasia vaatii myös JUKO:n hyväksynnän mahdollisen ennakkotapauksen luonteen arvioinnin vuoksi.

Upseeriliitolla on luottamusmiehiä kaikissa Puolustusvoimien hallintoyksiköissä ja lähes jokaisella paikkakunnalla, joissa palvelee upseereita.

Linkki näköislehteen => https://www.e-julkaisu.fi/sotilasaikakauslehti/4-2023/#pid=12

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.