Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

4/2021 Edunvalvonta

Työnantajan ja liiton yhteistyötä

Hyviä käytänteitä Porin prikaatissa

Porin prikaatin komentajan tehtävät jättänyt ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina aloittanut prikaatikenraali Mika Kalliomaa mainitsi huolensa upseeriston henkilövajauksesta. Hänen mukaansa upseereiden asenne on korvaamaton ja laatuakin riittää, mutta määrää tulisi pystyä kasvattamaan.

Tapasimme Kalliomaan, kun Upseeriliiton edustajina pääsimme kutsuttuina osallistumaan Porin prikaatin komentajan vaihtoon liittyviin tapahtumiin. Samalla saimme pienen läpileikkauksen joukko-osaston nykytilasta.

Komentajan tapaamisen yhteydessä saimme todella myönteisen vaikutelman komentajan ja Upseeriliiton paikallisen osaston puheenjohtajan – samalla paikallisen luottamusmiehen – luontevasta yhteistyöstä, joka huokui muun muassa siitä, että osaston puheenjohtaja oli läsnä komentajan kanssa käymämme keskustelun ajan.

Kiitämme myös Huovinrinteen osaston puheenjohtajaa ja paikallista luottamusmiestä majuri Miikka Sävelkoskea uuden hyvän käytänteen luomisesta.

Kentän ääntä kuultiin

Tärkeää oli myös se, että saimme mahdollisuuden kuulla liittomme jäseniltä heille tärkeistä asioista.
Henkilöstön kanssa käydyt keskustelut vahvistivat käsityksiämme monesta ajankohtaisesta asiasta, kuten upseerien lisätarpeesta, kriisinhallintatehtävien palkkauksen ja rekrytoinnin haasteista sekä koulutusorganisaation kuormittumisesta muun muassa korona-ajan rotatoinnin vuoksi.
Toteutetun vierailun myötä pääsimme osallistumaan myös toiseen hyvään käytänteeseen, Porin prikaatin upseerilounaalle, jossa on mukana myös osaston evp-upseereita. Saimme kuulla tehtävänsä päättävän sekä uuden joukko-osaston komentajan puheenvuorot kannustavine sanoineen. Vierailumme aikana oli myös erittäin mukavaa tavata virkauralla erinäisten työtehtävien kautta tutuiksi tulleita kollegoita ja kuulla heidän havaintojaan upseerin elämästä nykyisissä tehtävissään.

Työaikasuojelu on vakava asia

Uuden keskijohdon muodostuminen JSA15-16 vaativuusluokkien siirryttyä johtavista virkamiehistä keskijohtoon ei ole sujunut täysin ongelmitta – kuten arvata saattoi. Otamme palautteen nöyränä vastaan. Tässä kysymyksessä oli ja on edelleen tarkoitus mennä työaikasuojelu edellä, ja siitä syystä negatiivisia vaikutuksia aiemmin koetun toiminnan vapauden suhteen ei voida täysin välttää. Virkaehtosopimusneuvotteluissa asiaa käsiteltäessä työnantaja oli kanssamme sen suhteen täysin samoilla linjoilla.


Uskomme kuitenkin, että puhtaasti kyseisen kohderyhmän työssä jaksamisen kannalta työaikasuojelu edellä meneminen on oikea vaihtoehto työkuorman tasaamiseksi.
Perusyksikkökentältä saatu viesti kertoo toisaalta siitä, että upseereilla on perusasiat kunnossa, mutta toisaalta myös työkuorman kasvamisesta varsinkin niissä yksiköissä, joissa upseereita on vähän.
Mielenkiintoa herätti myös se, kun kerroin kouluttajaportaassa työskenteleville upseereille Rannikkolaivastossa käynnissä olevasta meripalvelukokeilusta ja siinä käytettävästä kahden kolmiviikkoisjakson yhdistämisestä kuusiviikkoisjaksoksi. Totesimme yhdessä kyseisen mallin kokeilemisen arvoiseksi vaihtoehdoksi myös muissa kuin valmiusorganisaatioissa.
Koronarotaation myötä käyttöön otettu peräkkäisten kahden viikon vuorottelu maastoharjoituksissa, kasarmikoulutuksessa ja lomilla ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen kolmiviikkoisjakson työaikasuunnittelun kanssa. Kahden peräkkäisen jakson yhdistäminen voisi meripalvelukokeilussa hyväksi havaitulla tavalla tuoda helpotusta myös kyseiseen rotaatiomalliin ja henkilöstön käyttöön sen yhteydessä.


Tärkeää ja mukavaa palautetta oli saada kuulla myös se, että kentällä arvostetaan Upseeriliiton tekemää edunvalvontatyötä.

Toivotamme kaikille hyvää alkavaa syksyä ja työn iloa vanhojen tai uusien haasteiden parissa.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.