Siirry sisältöön

Puolustusvoimien oma laillisuusvalvontakanava käyttöön

4.10.2021

Puolustusvoimissa otettiin tänään 4.10.2021 käyttöön laillisuusvalvontakanava, jonka kautta henkilökunta voi tuoda esiin mahdolliset laillisuusongelmat. Kanavaa perustellaan EU:n direktiivillä, joka ei kuitenkaan velvoita perustamaan kanavaa Puolutustusvoimien kaltaisiin organisaatioihin.

Laillisuusvalvontakanava on Puolustusvoimien henkilökunnan sisäinen ilmoituskanava, kerrotaan Puolustusvoimien tiedotteessa.

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, niin sanotussa Whistleblower-direktiivin tekstissä ei kuitenkaan edes mainita sanaa laillisuusvalvontakanava. Niin direktiivissä kuin syksyllä eduskuntaan tulevassa hallituksen lakiesityksessä puhutaan luottamuksellisesta ilmoituskanavasta.

Puolustusvoimien mukaan laillisuusvalvontakanavan kautta on mahdollista ilmoittaa mahdollista havaituista laillisuusongelmista tai lainvastaisista käytänteistä Pääesikunnan laillisuusvalvonnalle sähköisesti Puolustusvoimien intranetissä. Euroopan unionin oikeus edellyttää jäsenvaltiolta ilmoituskanavan käyttöönottoa 17.12.2021 mennessä.

Epäilykset perus- ja ihmisoikeusrikkomuksista voi tehdä edelleen eduskunnan oikeusasiamiehelle

Puolustusvoimien oma laillisuusvalvontakanava oli kokeilukäytössä viidessä hallintoyksikössä 15.9.2020–15.3.2021. Kokeilun valmisteluvaiheessa oli tunnistettu eräitä riskejä ja huolia liittyen kanavan käyttöön, mutta kokeiluvaiheessa ei tullut esiin tilanteita, joissa riskien voisi katsoa toteutuneen.

Kokeilun aikana Ilmoituksia saapui 15.3.2021 päivään mennessä neljä kappaletta. Ilmoitukset koskivat virka-aikaa, parkkipaikkoja sekä sukulaisen palkkaamista.

Kokeilussa ei paljastunut ilmeisen lainvastaista menettelyä tai tapauksia, joiden perusteella olisi ollut syytä aloittaa rikostutkinta. 

Laillisuusvalvontakanavan käyttöönotto ei muuta tai rajaa henkilökunnan mahdollisuuksia jatkossakin kääntyä eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen, jos kantelija kokee, että Puolustusvoimat tai siellä toimiva virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.