Siirry sisältöön

Organisaatio

Osasto on jäsenen kotipesä

Jäsenet kuuluvat johonkin Upseeriliiton 25:stä pääsääntöisesti palveluspaikkakuntansa mukaiseen osastoon.

Rajavartiolaitoksen upseerit muodostavat oman rajaosaston.

Ilmavoimien lentäjät kuuluvat Ilmavoimien lentäjäyhdistykseen (ILY).  

Edustamme myös puolustusvoimissa palvelevia sotilaspappeja ja musiikkiupseereita. Musiikkiupseerit kuuluvat Musiikkiupseerit ry.:hyn.

Evp-upseerin osasto määräytyy asuinpaikkakunnan mukaan.

Liittokokous

Upseeriliiton ylin päätöksentekokokous on liittokokous, joka kokoontuu kerran kolmessa vuodessa. Liittokokous valitsee Upseeriliiton puheenjohtajan, joka on samalla liiton hallituksen puheenjohtaja. Liittokokous hyväksyy myös toiminnan strategian, säännöt sekä kolmivuotiskauden toimintalinjoista.

Liittovaltuusto

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy liiton toiminnan ja talouden sekä valitsee liiton hallituksen jäsenet.  

Liittovaltuuston syyskokouksen tehtävä on muun muassa hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sekä valita liiton hallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet varajäsenineen.

Hallitus

Upseeriliiton hallitus käyttää liittovaltuustolta saamaansa päätösvaltaa. Hallitus kokoontuu 11 kertaa vuodessa ja päättää liiton operatiivisesta toiminnasta. Hallitus esittelee asiat liittovaltuuston ja liittokokouksen päätettäväksi. 

Toimisto

Upseeriliiton toimisto huolehtii operatiivisesta toiminnasta. Siellä valmistellaan ja toteutetaan tehtäviä hallituksen linjausten mukaisesti.  

Yhteystiedot