Siirry sisältöön

Strategia

Upseeriliitto on kokoaan suurempi vaikuttaja

Strategiansa mukaisesti Upseeriliitto on luotettava kumppani, joka esittää perustellusti näkemyksensä, etsii tavoitteellisesti yhteisiä ratkaisuja ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Toimimme aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti päätöksentekijöiden, työnantajaosapuolten ja muiden järjestöjen kanssa. Tuomme keskusteluun esityksiä asioista, joita haluamme kehittää ja jotka ovat tärkeitä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereille.

Upseeriliitto ei ole suurin järjestö, mutta meillä on paras aseistus.

Missio

Upseeriliiton tavoitteena ja tarkoituksena on jäsenistönsä edunvalvonta. Se sisältää vaikuttamista palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Arvot

Upseeriliiton arvot ovat

  • Luotettavuus
  • Asiantuntijuus
  • Edunvalvonta-asenne

Visio

Upseeriliitto on yhteiskunnallisesti tunnustettu, akavalainen maanpuolustuksen ja rajaturvallisuuden edunvalvontajärjestö.

Olemme alamme johtava asiantuntija ja suunnannäyttäjä. Upseeriliitto on ”kokoaan suurempi” vaikuttaja.

Upseeriliiton edunvalvonta on keskustasolla yhteiskunnallista vaikuttamista sekä virkaehto- ja sopimusneuvotteluja.

Edunvalvonta kattaa kotimaan ja ulkomaan palveluksen sekä kansainväliset operaatiot.

Upseeriliitto on järjestäytynyt tehokkaasti keskusjärjestöön ja neuvottelujärjestöihin siten, että liitto kykenee vaikuttamaan neuvotteluprosessiin ja omien sopimustensa kehittämiseen.

Upseeriliitto toimii aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti päätöksentekijöiden, työnantajaosapuolten ja muiden järjestöjen kanssa.

Upseeriliitto tuo keskusteluun esityksiä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereille tärkeistä asioista.

Upseeriliitto on luotettava kumppani, joka esittää perustellusti näkemyksensä, etsii tavoitteellisesti yhteisiä ratkaisuja ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Upseeriliitto neuvoo palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa sekä ratkaisee erimielisyydet, jotta upseerit voivat keskittyä palvelustehtävänsä hoitamiseen.

Jäsenen tukena ovat paikallisesti luottamusmies ja osasto, alueellisesti ja valtakunnallisesti koko Upseeriliiton edunvalvontajärjestelmä. Jäsentä ei koskaan jätetä yksin.

Upseeriliitto kouluttaa jäseniään ja tuottaa edunvalvonnan huippuosaajia eri toimintansa tasoille.

Upseeriliitto viestii avoimesti omasta toiminnastaan, tavoitteistaan ja edunvalvonnan tuloksista sekä jäsenistölleen että ympäröivään yhteiskuntaan.

Jäsenetuina Upseeriliitto tarjoaa edunvalvonnan lisäksi jäsenten tarvitsemia ja haluamia edullisia sopimuksia ja vapaa-ajan palveluja.

Upseeriliitto arvioi omaa toimintaansa, seuraa jäsenistön tarpeita ja yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutosta sekä niiden vaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin ja palkkaukseen.

Tutkittu tieto antaa perustan tavoitteelliselle kehittämiselle.

Upseeriliiton jäsenistö koostuu enimmäkseen kadettiupseereista. Järjestäytymisaste on muihin ammattiyhdistyksiin verrattuna korkea.

Upseeriliitto on organisoitunut siten, että jäsenten ääni tulee kuuluviin. Hallinnollisen jakautumisen tärkein peruste on jäsenen edunvalvonnan turvaaminen.

Liiton säännöt ovat ajanmukaiset ja ne mahdollistavat edunvalvonnan ja päätöksenteon tehokkaasti.