Siirry sisältöön

Jäsenistö

Jäseniä kadetista kenraaliin

Upseeriliitossa on jäseniä 6600. Jäseneksi voivat liittyä niin Kadettikoulussa opiskelevat kadetit kuin sotilasarvoltaan korkeimmat kenraalit ja amiraalit. Jäseniä ovat myös sotilaspapit ja musiikkiupseerit sekä evp-upseerit, jotka ovat eläköityneet tai eronneet Puolustusvoimien vakinaisesta palveluksesta.

Upseereista 97 prosenttia on Upseeriliiton jäsen.

Upseeriliittoon voi kuulua myös jäsentensä edunvalvontaan tarkoitettu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenet ovat liiton varsinaisia jäseniä. Varsinainen jäsen pääsee ainaisjäseneksi täytettyään kuusikymmentäviisi vuotta ja säilyttää varsinaisen jäsenen oikeudet. Liitto voi myös nimittää kunniajäseniä.

Liity jäseneksi

Upseeriliiton jäsenyyttä haetaan sähköisesti sivun alalaidassa olevien linkkien kautta.

Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu on täyttää ja palauttaa perintävaltakirja, joka antaa antaa Upseeriliitolle valtuutuksen jäsenmaksun perimiseen palkasta. Liiton toimisto hoitaa käytännön asiat Puolustusvoimien palvelukeskuksen ja Rajavartiolaitoksen HR-palveluiden (palkansajan neuvontapalvelu) kanssa.

Palveluksessa olevan upseerin liiton jäsenmaksu on 0,95 prosenttia verotettavasta tulosta. Lisäksi liitto perii Ilmavoimien Lentäjäyhdistyksen jäsenten jäsenmaksun 0,30 prosenttia. Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. 

Maanpuolustuskorkeakoulusta upseerin ammattiin

Upseereita koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen johtamissa sotilasopetuslaitoksissa Maasotakoulussa, Ilmasotakoulussa ja Merisotakoulussa sekä Raja- ja merivartiokoulussa. Vuosikursseja kutsutaan kadettikursseiksi ja kurssit erotetaan toisistaan juoksevalla numeroinnilla.

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistutaan sotatieteiden kandidaatin tutkinnon kautta upseerin ammattiin. Työelämävaiheen jälkeen opiskelua jatketaan sotatieteiden maisteriksi.

Suurin osa Upseeriliiton jäsenistä toimivat upseerin virassa Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa koulutus-, johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtävät vaihtelevat puolustushaarasta ja aselajista riippuen.

Jäsenet voivat toimia myös kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ja kansainvälisissä esikunnissa sekä Naton komentorakenteessa.