Siirry sisältöön

Uutiset

Akava: Suomen pitää jatkossakin olla osaava, kannustava ja turvallinen

8.6.2022

Akava on julkaisut hallitusohjelmatavoitteensa. Ulkoisen turvallisuuteen on panostettava muun muassa lisäämällä sotilaiden määrää sekä uudistamalla Puolutusvoimien työaikalaki.

Suomen sotilaallisen puolustuksen toimintaympäristö on jännitteinen ja vaikeammin ennakoitavissa kuin aiemmin. Ulkoisessa turvallisuudessa maanpuolustuksemme nojaa kansallisen uskottavan puolustuskyvyn lisäksi kansainvälisiin kahden- ja monenvälisiin kumppanuuksiin. Turvallisuusympäristön muututtua tehty päätös hakea Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton jäsenyyttä vahvistaa Suomen turvallisuutta.

Turvataan sotilaallinen maanpuolustuskyky lisäämällä ennakoivasti puolustusvoimien resursseja selontekojen pohjalta määriteltyjen tarpeiden mukaan.

Materiaalisen valmiuden lisäksi huolehditaan henkilöstön määrästä, osaamisesta ja jaksamisesta. Puolustusvoimien suoriutuminen tehtävistään, kuten koulutus, valmius ja kansainväliset tehtävät, edellyttää henkilöstömäärän lisäämistä.

Vuoteen 2027 mennessä Puolustusvoimat tarvitsee tuhat työntekijää lisää, joista viisisataa upseereja.

Puolustusvoimien työaikalaki on pikaisesti uudistettava työssä jaksamisen parantamiseksi.