Siirry sisältöön

Akavan hallitus vaatii turvallisuuden edellytysten vahvistamista

27.4.2022

Osaamisen, kasvun ja julkisen talouden lisäksi on vahvistettava turvallisuuden edellytyksiä, korostetaan Akavan hallituksen yhteisessä kannanotossa. Siinä painotetaan hyvän yhteistyön merkitystä turvallisuuden ja kriisinsietokyvyn varmistamiseksi.

Akavan hallitus keskusteli kokouksessaan Turussa 26. ja 27. huhtikuuta muun muassa ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Aiheena oli myös, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja talouteen.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut ulko- ja turvallisuuspoliittisia asetelmia nopeasti ja syvästi. Euroopassa aivan lähialueellamme käydään julmaa sotaa myös siviilejä kohtaan. Uudella tilanteella on suuria vaikutuksia Suomen turvallisuuteen ja talouteen. Ne ovat näkyvissä jo nyt ja jatkuvat vuosia eteenpäin.

Paluuta totuttuun ei ole, joten meidän on panostettava uudessa tilanteessa toimimiseen samalla, kun rakennamme edellytyksiä tulevalle menestykselle.

Toimenpiteet turvallisuuden puolesta lisäävät luottamusta.

Suomessa on nopeasti päätetty merkittävistä ja välttämättömistä panostuksista sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

Kaikkien valtioiden ulkoinen turvallisuus, vaikuttamisyritysten torjuminen ja huoltovarmuus rakentuvat sisäisen turvallisuuden, vahvan oikeusvaltion ja riippumattoman oikeuslaitoksen varaan.

Turvallisuuden aloilla on erityisen tärkeää turvata henkilöstön asema kaikissa valmiustiloissa.

Ulkoisessa turvallisuudessa maanpuolustuksemme nojaa kansallisen uskottavan puolustuskyvyn lisäksi kansainvälisiin monen- ja kahdenvälisiin kumppanuuksiin. Turvallisuusympäristön muutokset edellyttävät turvallisuuspoliittista uudelleenarviointia.

On tärkeää, että Suomi vahvistaa turvallisuuttaan ja puolustuskykyään sekä tiivistää pitkäaikaista yhteistyötä keskeisten kumppanien kanssa muuttuneen turvallisuustilanteen mukaan.

Valtiojohto, eduskunta ja poliittiset puolueet käyvät parasta aikaa perusteellista keskustelua siitä, miten Suomen turvallisuutta jatkossa lisätään parhaalla tavalla. Päätös Suomen liittoutumisesta on tärkeä tehdä viivyttelemättä, mutta huolellisen arvion pohjalta.

Mitä yhtenäisempi Suomi on, sitä vahvempia olemme vastaamaan mahdollisiin ulkopuolisiin vaikuttamisyrityksiin ja häiriötilanteisiin. Henkisen kestävyyden ja kriisinsietokyvyn merkitys korostuu tässä ajassa.

Lue Akavan hallituksen kannanotto kokonaan:

Osaamisen, kasvun ja turvallisuuden edellytyksiä vahvistettava