Siirry sisältöön

Uutiset

Aki Järvinen jatkaa Rajavartiolaitoksen JUKO:n pääluottamusmiehenä

13.6.2023
Aki Järvinen

Järvinen jatkaa pääluottamusmiehenä (pois lukien Päällystöliitto) seuraavat kolme vuotta 30.6.2026 asti. Vaalit järjestettiin viikolla 23 ja niissä oli 365 oikeutettua, joista lähes joka toinen äänesti.

Vaalin oli ilmoittautunut kaksi ehdokasta: Aki Järvinen ja Simo Purmonen. Ääniä annettiin yhteensä 170 kappaletta äänestysprosentin ollessa 47 prosenttia. Aki Järvinen sai 107 ääntä (63 %), Simo Purmonen 63 ääntä (37%).

Haluan kiittää Teitä osoittamastanne luottamuksesta ja ennen kaikkea siitä, että vaalissa toteutettiin järjestödemokratiaa parhaimmillaan.

Aki Järvinen, pääluottamusmies

Rajavartiolaitoksessa on saavutettu viimeisten kolmen vuoden aikana palvelussuhteen ehtojen kehittämisessä hyviä tuloksia. Rajavartiolaitoksen palvelussuhteenehtoja on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

-Tätä suuntaa jatkamme tulevaisuudessakin; ajamme jäsenistön etuja, kehitämme palvelussuhteen ehtoja sekä palkkausta parhaalla mahdollisella tavalla, Järvinen lupaa.

Rajavartiolaitos on koulutusta arvostava asiantuntijaorganisaatio, minkä on näyttävä myös henkilöstön palkkauksessa.

-Ennen kaikkea sen tulee ilmetä yksittäisen työntekijän ja virkamiehen arvostuksessa edustamamme organisaation osalta. Henkilöstö on Rajavartiolaitoksen tärkein voimavara!

Rajavartiolaitoksen edunvalvonnan osalta edessä on virkaehtosopimusneuvotteluiden täyttämä syksy. Neuvotteluiden kohteena on keskustasolla sovitun virkaehtosopimuksen virastokohtaiset neuvottelut ja virastoihin kohdennetun varallisuuden neuvotteleminen Rajavartiolaitoksessa.

Upseeriliiton neuvottelukierroksen tärkeimpinä tavoitteina on ostovoiman turvaaminen ja virkaehtosopimuksen kehittäminen osana neuvotteluita siihen osoitetulla varallisuudella siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla rajaupseereita ja Rajavartiolaitoksen jukolaisia siviilejä.

Upseeriliiton luottamusmiesorganisaatio ja sen edustajat niin maakunnissa kuin Upseeriliiton toimistolla ovat Teidän käytettävissänne!

Tapaamiset kentällä ovat tärkeitä. Vuoden alussa Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies Aki Järvinen (kesk.) ja Upseeriliiton neuvottelupäällikkö Kari Nousiainen tapasivat Lapin rajavartioston komentajaa Jarkko Alénin jäsenistön tapaamisen yhteydessä.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.