Siirry sisältöön

Alkanut vuosi 2023 korostaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereiden työn tärkeyttä

16.1.2023
Mika Ylönen

Alkanut vuosi on monella tapaa merkittävä vuosi: Suomen jäsenhakemus Natoon hyväksytään, toisaalta odotamme sodan Ukrainassa päättyvän. Tosiasia on, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereiden työllä on merkitystä tänäkin vuonna. Uudistukset ja sitä kautta työn vaatimukset vaikuttavat jokaiseen esimiehenä työskentelevään upseeriin ja koko työyhteisöön.  

Upseeriliitolle vuosi 2023 on liittokokousvuosi, kun järjestämme ylimmän päätöksentekokokouksemme marraskuussa. Liittokokouksessa valitaan Upseeriliiton puheenjohtaja sekä vahvistetaan liiton strategia ja toimintalinjat tulevalle liittokokouskaudelle 2024 alkaen.

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat uuteen strategiaan, jonka suunnittelun olemme jo aloittaneet. Jatkossa osallistamme sen valmistelussa paikallisosastoja ja jäseniä.

Liiton toimintasuunnitelman yksi tärkeimmistä painopisteistä on valtion virkaehtosopimusneuvottelut. Tavoitteemme on, että neuvoteltavaan sopimukseen sisältyy meille elintärkeää virastoerä, joka mahdollistaa upseerien palvelussuhteen ehtojen kehittämisen.

Toinen tärkeä painopiste näin eduskuntavaalivuonna on vaikuttaminen tulevan hallituksen ohjelmaan. Seuraava hallitus ratkaisee, kehitetäänkö upseereiden ja sotilaiden työaikaan liittyviä räikeitä puutteita.

Nykyinen hallitus ja eduskunta ovat epäonnistuneet sotilaiden työaikasuojelun kehittämisessä.

Politiikoilla ei ole ollut uskallusta päättää, miten työaikasuojelua kehitettäisiin. On jääty poteroihin odottamaan tulevia vaaleja ja siirretty vastuu tuleville päättäjille. Emme usko, että toista näin vastuutonta hallitusta tulisi peräjälkeen. Työaikasuojelu on kerta kaikkiaan saatava raiteilleen mahdollisimman pian.

Puolustusvoimien henkilöstöä koskeva työaikalain uudistus onkin ykköstavoite Upseeriliiton hallitusohjelmatavoitteissa. Tavoitteena on myös nostaa henkilöstön määrä tulevalla hallituskaudella tuhannella, joista puolet on oltava 500 upseereja. Lisäksi Nato-Suomen on panostettava kansainvälisiin tehtäviin muun muassa sopimalla kannustavat palvelussuhteen ehdot.

Tänä vuonna jatkamme myös paikkariippumattoman työn kehittämistä. Jäsenmäärän kasvaessa nykyinen Pääesikunnan ja Upseeriliiton välinen luottamusmiessopimus kaipaa viilausta. Pyrimme siihen, että pääesikunta ryhtyisi odottelun jälkeen rakentamaan uutta sopimusta kanssamme.

Haluamme olla aktiivinen ja ajassa elävä jäsenten eduista huolehtiva henkilöstöjärjestö. Se tarkoittaa aitoa yhteistyötä ja suoraa vaikuttamista.

Emme anna periksi upseereille tärkeissä asioissa ja tavoitteissa.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.